Hjälps åt med delaktigheten på mötet

Behöver ni i er arbetsgrupp förbättra era möten? En metod för det är att hjälpa varandra att komma till tals, hjälpa varandra att bidra!

Så här kan ni göra:
Lyft ämnet vid lämpligt tillfälle. Berätta att ni skulle vilja införa ett gemensamt ansvar för att göra alla i gruppen delaktiga under era möten. Det är inte bara mötesledaren eller chefens ansvar. Ni ska alla börja hjälpa varandra att komma till tals. Ni ska göra det genom att helt enkelt be om input och tankar.
Berätta om mål och syfte det vill säga varför ni vill göra det, vad det ska landa i. Till exempel att ni skulle vilja förbättra gruppens kommunikation och göra era möten mer engagerande. Beskriv vad gruppen har att vinna på att ni gör det här experimentet. Till exempel att era möten blir effektivare, ni drar nytta av varandras olika erfarenhet och kunskap osv.

För att lyckas med detta behöver ni komma överens om vilka mötesspelregler som ska gälla från och med nu. Förslag: Läs resten av inlägget »


Inkluderande möten – när alla känner sig välkomna


möteskomihåg
När människor känner sig välkomna och inkluderas så mår de bra. Det här är en grundmetod för att skapa goda resultat oavsett vad ni ska göra och är en viktig del i att lyckas med möten.

Nedanstående lista har frågor och tips som kan vara aktuella för er att tänka över inför nästa mötesplanering.

Det som är nödvändigt för någon kan vara bra för alla!

Tänk igenom hur ni kan få alla mötesdeltagare att känna sig välkomna, viktiga och värdefulla! Läs resten av inlägget »


Dela in i mindre grupper

 

 

 

 

 

En metod som är vanlig när man leder ett möte/en workshop – så vanlig att man kanske inte tänker på det som en metod – är att dela in deltagarna i mindre grupper. När man vill få en avslappnad atmosfär är det smart att låta deltagarna få skapa och känna trygghet i det lilla formatet först. Det bildas snabbt band mellan kurskamrater om man får jobba i en mindre grupp till en början.  Det blir en trygghet när man sen agerar i storgrupp. Helt enkelt ett bra sätt för att få igång en grupp, skapa energi och dialog! Det man inte vågar säga i en storgrupp, kan vara mycket lättare att säga i en liten grupp. Läs resten av inlägget »


Prioritering av idéer och förslag

En metod för att få delaktighet och låta deltagarna avgöra vad man ska arbeta vidare med.

Kan användas…

…efter en brainstorming inom ett ämne
…för att arbeta vidare efter en medarbetarundersökning eller kundundersökning – för att få samsyn på vilka förbättringsområden man vill gå vidare med och skapa en handlingsplan för
…för att gå vidare och prioritera vilka aktivteter som ska genomföras för att nå ett visst syfte
…för att säkerställa att alla fått vara med och påverka och ta ställning till ett beslut
som fattas
…mm

Läs resten av inlägget »


Brainstorming och prioritering med hjälp av post it-lappar

En bra metod att använda om man exempelvis tillsammans vill komma fram till vad som är viktigast eller skapa en gemensam handlingsplan. Metoden är utmärkt när man vill jobba vidare efter att ha fått resultat från en medarbetarundersökning eller kundundersökning. Ett bra sätt att få alla delaktiga och bidra med egna idéer samt inspireras av varandras idéer.

Berätta kort om bakgrunden till uppgiften, varför ni ska genom­föra den och lite om arbetssättet. Formulera frågan. Exempelvis: Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att nå vårt mål? Skriv upp frågan på en tavla.

black

Läs resten av inlägget »


Använda post it-lappar

Det finns många olika metoder där det passar bra att använda post it-lappar i något steg av processen. Oftast handlar det om att skriva ner många idéer, som man sen lätt ska kunna sortera och flytta på exempelvis på en whiteboardtavla. Viktigt att se till att man alltid bara skriver EN idé per post it-lapp. Läs resten av inlägget »


Gå laget runt/rundor

Det finns olika dialogmetoder för att skapa möten med hög delaktighet. En grundförutsättning är att det finns utrymme för alla deltagare att komma till tals. Ett enkelt sätt är att arbeta med »rundor«, att gå laget runt. Syftet med den här metoden är att skapa lika villkor för alla i gruppen att kunna prata med och lyssna till varandra.

Så här går det till:
En runda går till så att deltagarna får ordet en och en i taget. Var och en talar till punkt medan de andra lyssnar aktivt. När en person är klar lämnas ordet över till en ny person och på så sätt går man laget runt, utan att någon får kommentera eller avbryta innan alla fått prata.

  Läs resten av inlägget »


Grupparbete – med eller utan redovisning

Sitter man vid småbord kan du låta deltagarna arbeta i smågrupper (3-5 personer i varje grupp) med uppgifter som du lägger ut. Det kan vara samma uppgift eller olika uppgifter vid olika bord – som grupperna sedan får presentera och som övriga kan ge synpunkter på. Läs resten av inlägget »


Bikupa

Den enklaste metoden för att få med alla deltagare är en bikupa. Med hjälp av denna metod tar du även udden av dominanta deltagare.

Gruppen ombeds att diskutera, eller reflektera, två och två eller tre och tre med den/dem man sitter bredvid. Stolarna ska då vridas lite mot varandra så att man verkligen fokuserar på den man ska prata med. Ställ en fråga: Vad tänker ni på nu? Hur ser ni på det här? Vad betyder det här för er? Fundera en stund tillsammans, två och två. Och så vidare. Efter en liten stund bryter samtalsledaren bikuporna och går vidare i programmet. Läs resten av inlägget »