Presentation med styrkekort

För en tid sedan hade jag ett uppdrag där deltagarna – som var kollegor och vanligtvis utspridda över landet – hade en önskan om att få utbyta erfarenheter. Vi hade inte oceaner av tid, men jag ville ändå inleda med en startövning som öppnade upp och gjorde att de lärde känna varandra lite mer. Det är alltid lättare att ha dialog om erfarenheter – båda bra och dåliga –  om deltagarna känner sig trygga i gruppen.
Vi använde styrkekorten och gjorde så här: Läs resten av inlägget »


Variant på speeddating

Speedmingel  är en favoritövning! Men ibland finns det inte plats eller är inte lämpligt av någon annan orsak med ett stående mingel. Ett alternativ då är att göra ett sittande mingel, av typen speeddating.
En bra sak med denna variant är också att du som ledare ser till att alla faktiskt får prata med alla. Vid stående fritt minglande finns alltid möjligheten för deltagare att välja att enbart prata med de man redan känner. Så – som alltid – fundera på syftet med övningen och välj variant (stående eller sittande) beroende på det.

Gör så här:
Ställ stolar (samma antal som deltagarna) i två cirklar, en yttre och en inre. Den inre cirkelns stolar ska vara vända mot den yttre – så att deltagarna kan sitta ansikte mot ansikte. Läs resten av inlägget »


Kommunikationsövning

Övningen kan fungera som inledningsövning/presentationsövning i en grupp där ni till viss del redan känner varandra. Övningen tränar gruppens förmåga till aktivt lyssnande och utvecklar kommunikationsförmågan och öppenheten i gruppen.

playmobil-451203_960_720Placera en hög med Styrkekort mitt på bordet. Gå sedan laget runt och låt en person i taget ta ett styrkekort. Uppgiften nu är att läsa vad som står på det kort man valt och sedan säga något om vad man tänker kring denna styrka. Är det något jag vill utveckla? Är det en styrka som är viktig för oss i vårt arbete? Vad associerar jag till? Vad hände sist jag använde mig av den här styrkan?

Ja, ordet är fritt för den som står i tur att säga något om sitt styrkekort!

Läs resten av inlägget »


Opera – sjung ut!

opera

Här kommer ett förslag på struktur för ett personalmöte, eller i alla fall en del av ett möte! Metoden ger stor delaktighet, alla får komma till tals. Ni fångar upp vad som är aktuellt just nu och får direkt en enkel to do-lista. Läs resten av inlägget »


”Tell me a story”

story

Det här är en metod som har många användningsområden.
Den kan användas för att bearbeta en upplevelse, ge nya infallsvinklar och vidga förståelsen av en händelse.
Den kan användas i syfte att öka inlärningen i ett ämne då den ger deltagarna möjlighet att repetera, reflektera och förstärka det egna lärandet.
Den kan också användas som träning i kommunikation och samtal – deltagarna tränar både uppfattningsförmåga och koncentrationsförmåga.

Gör så här:
1. Dela in deltagarna i par, där en får rollen att vara A och den andra får rollen att vara B.
2. Ge följande instruktion: Läs resten av inlägget »


Fotokort

fotokorten
Fotokort är ett så bra och flexibelt verktyg! Jag har väldigt ofta med mig en uppsättning i väskan även om jag inte direkt planerat in att använda dem. När man jobbar med grupputveckling vet man aldrig när de kan komma att behövas.
Så här använder jag fotokort vid avslutning av exempelvis en utbildningsdag eller en teambuilding:
Jag sprider ut alla korten på ett stort bord. Vi ställer oss i en ring runt bordet. Alla deltagare får välja ut två kort.
Kort 1 ska symbolisera hur deltagaren har upplevt dagens aktivitet
Kort 2 ska symbolisera hur de ser på framtiden, vad de tar med sig hem

Sen tar vi en runda och alla får visa sina kort och berätta. Varje person äger själv sin egen tolkning av bilden.

Inte sällan har jag blivit överraskad i den här övningen av att annars tystlåtna deltagare visar sina känslor. Genom att uttrycka sin uppfattning med en bild aktiveras fantasi och symbolspråk. Det är också lättare att komma förbi ett kategoriskt tänkande i rätt och fel.

Fotokort kan du samla själv genom att köpa på dig vykort med olika motiv alternativt köpa en färdig uppsättning av till exempel Resultatbolaget. Uppger du ”Metodbanken” vid din beställning så får du 10% rabatt på priset.

 


Variant av speedmingel

comments-150276_640

En metod jag använder ofta när jag vill kickstarta en grupp i början av en workshop eller utbildningsdag är Powerpresentationer/speedmingel. Fördelarna med den övningen är att den gör alla aktiva – ingen kan sitta och sova, passar i alla sammanghang, går att använda i båda små och stora grupper samt ger alla en riktig feedback-boost på slutet. Om dagen börjar med att alla känner sig sedda och glada har man kommit långt!
Häromdagen anpassade jag ämnena för speedminglet till att direkt handla om deltagarnas arbete och deras tankar och känslor kring det. Övningen blev mycket lyckad och deltagarna sa efteråt att det var på grund av denna start på dagen som de senare kunde vara så öppna mot varandra. Önskemål, känslor och funderingar som de tidigare inte delat med sig av kunde nu öppet diskuteras.

De nya ämnena: Läs resten av inlägget »


Utanför min dörr

I samlingen av presentationsövningar som säger något mer om deltagarna än vad de heter och jobbar med, är det här en favorit. Alla får presentera sig utifrån vad de har utanför sin dörr där de bor. Det kan vara bra att illustrera med ett exempel, så deltagarna förstår hur övningen går till.

Exempel:

”Jag heter Lasse och bor högst upp i vårt hus. Jag brukar ändå ta trapporna istället för hissen, för att röra lite på mig. Väggarna i trappuppgången är gröna och gula, innanför porten står det alltid någon barncykel och/eller barnvagnar. Bredvid porten på vår gata finns en tidningskiosk…” Läs resten av inlägget »


Fisken i vattnet

Det är dags igen, att göra en presentationsrunda som start på ett möte…
”Jag heter… jag jobbar med… så här länge har jag varit anställd…” Gäsp…
När vi gått laget runt kommer jag ändå inte ihåg vad alla hette eller vad de jobbade med…

Dags för nya grepp! Läs resten av inlägget »


”Kortskriva”

Dr. Sivasailam ”Thiagi” Thiagarajan har gjort mätningar på hur minnet fungerar. ”Thiagi” är en stark förespråkare av interaktiva undervisningsformer och lär ha sagt: ”The more you try to teach people, the less they learn.” Hans mätningar visade att om vi bara lyssnar till någon som talar så minns vi i snitt 19 % av informationen efteråt. När vi får reflektera och ställa frågor minns vi hela 67 % av innehållet. Om man gör en aktiv övning/lek kan man nå så långt som till 87 %!

En mycket enkel men effektiv metod för att engagera kursdeltagare/elever i ett ämne och öka det faktiska lärandet är att inleda med att ställa en fråga, exempelvis: ”Vad tänker du på när jag säger …… (fyll i det ämne som är i fokus)?” Ge sen deltagarna några minuter att individuellt skriva ner – ”kortskriva” – sina tankar. Därefter kan svaren diskuteras, kanske först i mindre grupper, sedan i storgrupp. På så sätt aktiveras deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och alla hinner reflektera i lugn och ro innan man blir påverkad av vad de andra har att säga.

Läs resten av inlägget »