Rita porträtt utan att se på pappret

Det här är en övning som många säkert känner igen, den används både på bildlektioner i skolan och i teambuilding i styrelserum. Den finns i många olika varianter och jag vill beskriva den variant jag haft mest nytta av.
Det här är en bra metod för att få deltagarna att våga närma sig varandra lite mer och få kontakt. De får vara kreativa på ett prestigelöst sätt, och ha roligt!

Övningens syfte:
Den kan vara en del av en inledning på en längre utbildning eller konferens med deltagare som inte tidigare känner varandra, och då genomföras som en presentationsövning.
Den kan också användas som en icebreaker i en grupp som redan känner varandra, men där det behövs något som bryter av och ger ny energi.

Läs resten av inlägget »


”Tell me a story”

story

Det här är en metod som har många användningsområden.
Den kan användas för att bearbeta en upplevelse, ge nya infallsvinklar och vidga förståelsen av en händelse.
Den kan användas i syfte att öka inlärningen i ett ämne då den ger deltagarna möjlighet att repetera, reflektera och förstärka det egna lärandet.
Den kan också användas som träning i kommunikation och samtal – deltagarna tränar både uppfattningsförmåga och koncentrationsförmåga.

Gör så här:
1. Dela in deltagarna i par, där en får rollen att vara A och den andra får rollen att vara B.
2. Ge följande instruktion: Läs resten av inlägget »


Spagettitorn

Det här är är en övning jag lånat från skolans värld. Det är en övning i kreativitet och samarbete – här krävs initiativ, kommunikation och mod att testa. Barn är ju världsbäst på den här typen av övningar eftersom de vågar tänka annorlunda och vågar testa innan de bestämmer sig för en möjlig lösning. Något vi vuxna ofta har lite svårare för… Just därför kan denna övning vara en bra utmaning på personalmötet!
image (1)Utmaningen är att på 18 minuter bygga ett så högt fristående torn som möjligt av spagetti som håller för att sätta en marshmallow på toppen. Även om övningen kan göras som en tävling så är det viktiga inte hur högt tornet blir –  eller om det ens står kvar – utan hur alla arbetar tillsammans. Har du tävlingsmänniskor i gruppen kan det ju hända att de inte riktigt håller med… 🙂

I övningen får gruppen träna samarbete och kreativ förmåga. Den visar snabbt på deltagarnas olika förmågor – sådant som inte kommer fram så lätt annars, och hur de kommunicerar.

Vem tar initiativ? 
Vem ser vad gruppen behöver?
 Vem vill planera?
 Vem håller koll på tiden? 
Vem testar nya lösningar? Är någon en skeptiker? Vilka normer skapas? Sneglar man på andra lag och tar lärdom? Läs resten av inlägget »


Lyssna aktivt och våga tala fritt

Le Poème de l’âme – L’Idéal (1860) Anne Francois Louis Janmot (1814-1892)

Man skulle kunna säga att våga tala och lyssna aktivt är två sidor av samma mynt!

När syftet är att låta någon komma till tals är det effektivt att verkligen lyssna aktivt, därför kan man använda sig av detta som metod. Lika svårt som att verkligen lyssna aktivt kan det vara att våga tala fritt – båda sakerna kan man behöva öva på.

Den här övningen kan göras i olika sammanhang, på lite olika sätt och med olika syften. Här är några exempel.

1) Som metod i början av ett möte – när det finns behov av att rensa tankarna – för att sen lättare kunna koncentrera sig på temat för mötet. Läs resten av inlägget »


Motsatsen till ”energizer”

Alla som jobbar med barn och ungdomar vet att det finns behov av att hitta lugn och fokus då och då. Jag fick ett metodtips av en musiklärare, som skapar just detta. Det visade sig vid närmare eftertanke att jag redan hade denna övning i Metodbanken, nämligen här. Men alla övningar kan göras på olika sätt och Agnetas beskrivning ger det där lilla extra och självupplevda: Så varsågoda:

Läs resten av inlägget »


Räkneövning

Be deltagarna ställa sig i en ring med axlarna mot varandra. Förklara att de ska få vara med om en avancerad matematisk övning (vilket kan skapa en del oro och kommentarer i gruppen, i alla fall en förväntan…) Gå därefter igenom reglerna:

  Läs resten av inlägget »