Speedo

Det här är en variant på en speedmingelövning som är framtagen för att inleda en värdegrundsdag i skolan. Jag tycker dock att den kan passa precis lika bra med vuxna på en konferens eller i något annat sammanhang där man vill ha en aktiv inledning där alla kommer igång och pratar med varann.

Övningen kommer från ett nytt skolmaterial: Det nya landet – startar i skolan. Det är organisationen IM Individuell Människohjälp som erbjuder svenska högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor ett komplett pedagogiskt material för att underlätta skolornas antirasistiska arbete och värdegrundsarbete.

 

Gör så här:
Uppmana alla att ställa sig upp och ta en person i handen, som när två personer hälsar. På så vis har alla delat upp sig två och två. Vid ojämnt antal deltar även ledaren. Därefter ska paren röra sig in mot mitten av rummet så att de bildar två cirklar av deltagare – de i den inre cirkeln har ryggen mot mitten och de i den yttre cirkeln har magen mot mitten. När gruppen har format två cirklar kan de släppa händerna. Läs resten av inlägget »


Om inte färger fanns

Rainbow_Rose_(3366550029) Läs resten av inlägget »


Inkluderande möten – när alla känner sig välkomna


möteskomihåg
När människor känner sig välkomna och inkluderas så mår de bra. Det här är en grundmetod för att skapa goda resultat oavsett vad ni ska göra och är en viktig del i att lyckas med möten.

Nedanstående lista har frågor och tips som kan vara aktuella för er att tänka över inför nästa mötesplanering.

Det som är nödvändigt för någon kan vara bra för alla!

Tänk igenom hur ni kan få alla mötesdeltagare att känna sig välkomna, viktiga och värdefulla! Läs resten av inlägget »


Förklaringen om de mänskliga rättigheterna

imagesEfter andra världskrigets slut, och nazisternas ofattbara massmord på miljoner judar och andra människor som ansågs mindre värda, antogs den 10 december 1948, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Sedan 1950 har man världen över uppmärksammat den 10 december som ”den internationella dagen för mänskliga rättigheter”.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Men i Sverige och på andra håll i världen kränks barns och vuxnas rättigheter fortfarande varje dag. Kampen mot detta får inte avstanna, och jag vill därför påminna oss alla om innehållet i förklaringen. Här nedan kan du ta del av en lättläst version. (källa: regeringen.se). Det här är en vacker text, på mer än ett sätt. Läs resten av inlägget »


”Först kom de …”

”I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”  Läs resten av inlägget »


Påståenden till värderingsövningar

Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Även med vuxna kan det passa – allt beroende på vilken typ av möte/process det handlar om och vad man vill uppnå. Deltagarna får möjlighet att:

–         tänka efter och ta ställning
–         träna sig i att uttrycka åsikter
–         motivera sina ståndpunkter
–         träna sig i att lyssna på andra
–         reflektera och bearbeta attityder

Läs resten av inlägget »


Krukan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en gång en gammal bondkvinna som bodde i en bergsby i landet bortom bergen. Hon ägde två lerkrukor som hon varje dag hängde på varsin sida om ett ok. Oket la hon sedan på sina axlar för att hon lättare skulle kunna bära de båda krukorna. Vägen till brunnen var lång, och när hon fyllt sina krukor med det klara källvattnet var dom mycket tunga att bära.

Den ena av krukorna var vackert glaserad och helt perfekt i form och utförande. Varje dag när den gamla kvinnan kom hem med sin börda var den vackra krukan full med vatten. Inte en droppe hade gått förlorad. Läs resten av inlägget »


”Jag är inte bara mamma…”

En presentationsövning som handlar om våra roller. Vi är ju inte bara arbetskollega/kurskamrat/mamma, utan har alla flera olika roller  i vårt liv. Allt beroende på i vilket sammanhang vi befinner oss. Vi kan se de olika rollerna som pusselbiter av den unika helhet man är som person.

Övningen kan passa bra då man skall jobba vidare inom ämnen som värdegrund, bemötande, diskrimineringsfrågor… Eller när det handlar om att lära känna varandra, jobba med gruppens utveckling… Övningen kräver lugn och ro och tar lite tid. Läs resten av inlägget »


Det annorlunda folket

Att lyssna på en berättelse sätter igång tankar av olika slag, vi kan leva oss in i  det som berättas och får nya infallsvinklar på livet. Den här sagan passar bra när man t ex jobbar med ungdomsgrupper.

Sagan om det annorlunda folket….

Det var en gång en ung man som under ett år levt med ett folk i den nordligaste delen av världen. Han börjar sin berättelse med:

Det var ett härligt år i ett exotiskt land som var väldigt annorlunda mot vad jag var van vid. Folket var ett vänligt men enkelt folk, de dyrkade djuren och vädret. Jag kom dit under en årstid som de kallade vår, det var ungefär som vinter i mitt land. Kallt och mörkt var det men folket sa att det var början på solperioden. Läs resten av inlägget »


Stå i ordning

En aktiverande övning för att lära känna varandra som passar både små och stora grupper. Om gruppen är stor kan den delas i flera lag och övningen kan köras parallellt i rummet. Be dem sortera sig utifrån det du säger. Det kan vara skostorlek så att den som har minst storlek står längst fram. Ordningen kan också utgå från hårfärg, nyans på byxorna eller efter ålder.

Läs resten av inlägget »