Ta pulsen på arbetsglädjen

Feeling the pressureFör några år sedan publicerade Gallup resultatet av en omfattande undersökning av medarbetarengagemang och lycka på jobbet.
Tolv frågor ställdes och resultatet visade att de som skattade högt på dessa frågor också var de mest produktiva medarbetarna och de som kände mest arbetslycka!
Tolv bra frågor med andra ord, som ringar in vad som styr arbetsglädje och ger arbetslycka och goda prestationer.
Tolv utvärderande frågor som kan användas för att ta pulsen i arbetsgruppen eller varför inte för att reflektera över om du själv är på rätt plats i arbetslivet?

1. Vet jag vad som förväntas av mig på jobbet?
2. Har jag material och verktygen som krävs för att göra ett bra arbete?
3. Har jag dagligen möjlighet att på jobbet göra det som jag är bäst på?
4. Har jag inom de senaste sju dagarna fått bekräftelse eller beröm för mitt arbete? Läs resten av inlägget »


”På en skala” – utvärdera ditt möte genom skattning

Metodbanken jobbar gärna med att hjälpa organisationer att förbättra sina interna möten. Att leda möten och delta i möten är ju en stor del av många människors arbetsdag, därför är det viktigt att den tiden används klokt och att vi når de mål vi har. När ett möte blir riktigt bra så ger det inspiration, löser problem, stärker vi-känslan, skapar en positiv arbetskultur, god stämning, ger kompetensutveckling och för processer framåt… De uppfyller helt enkelt det syfte och mål vi har med mötet!

meeting-point-98586_640

Hur gör man då för att förbättra möteskulturen? Läs resten av inlägget »


Utvärdering med hjälp av handens fingrar

När det i slutet av dagen är dags att utvärdera exempelvis en teambuilding eller utbildning är det lätt att deltagarna tappar orken… Det kan då vara lättare att motivera med en annorlunda utvärdering. I förra veckan använde jag själv den här metoden med gott resultat!

Gör så här:
Uppmana deltagarna att ta ett vitt papper, och att sedan rita av sin hand på pappret – som de säkert minns att de gjorde någon gång de var barn!
De ska sedan utvärdera dagen med hjälp av handens fingrar. Läs resten av inlägget »


Hur man redovisar grupparbeten samt gör utvärdering i storgrupp på nolltid

Idag när jag jobbade med en stor grupp (drygt 60 pers) höll vi på att hamna i blädderbladsdöden… Ni vet, grupparbeten som redovisas genom att grupperna skriver på blädderblad och sedan tejpar upp på väggen. Så långt är ju ok, men när sen 10 grupper ska redovisa för de andra vad de kommit fram till… Det tar lång tid och blir lätt tråkigt med mycket upprepningar. För att inte hamna där hittade jag på denna metod: 1 1 1 1.
Grupperna fick 1 minut på sig att bestämma 1 person som fick redovisa 1 av sakerna på max 1 minut. De utvalda fick kliva fram och ställa sig vid de upptejpade blädderbladen och redovisa en i taget, jag höll stenhård koll på tiden och när 1 minut gått sa jag: tack så mycket… Det gick alldeles utmärkt! Det tog alltså sammanlagt 11 minuter! Läs resten av inlägget »


Höjdpunktsskvaller – en enkel form av framgångsundersökning

”Höjdpunktsskvaller” är en enkel metod som kan passa bra när man vill att teamet på jobbet eller deltagarna på utbildningen/mötet/konferensen ska bli inspirerade och lära av varandra. Med den här metoden får man fram ”best practice” inom en verksamhet, och hittar framgångsfaktorer – för att kunna göra mer av det som fungerar bra. Metoden ger även bekräftelse och positiv feedback till den som delar med sig av sina erfarenheter.

Så här går det till:

En person berättar kort om ett tillfälle då hen upplevde att allt fungerade på bästa sätt. En höjdpunkt i arbetet! Det kan vara ett enskilt tillfälle eller ett längre händelseförlopp, t ex ett samarbete av något slag.
Läs resten av inlägget »


Processkartläggning

Att göra en processkartläggning kan vara utvecklande för en arbetsgrupp. Processer finns i alla företag och organisationer, vare sig vi väljer att arbeta med dem eller inte. Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger ihop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar – en processkarta. Det blir som att spela upp en film – ruta för ruta följer man händelseförloppet och ser hur samspelet fungerar mellan procesens olika aktörer. Med process menas ett arbetsflöde som har en början och ett slut och har en kund i slutändan som efterfrågar ett gott resultat/en leverans/en vara. Läs resten av inlägget »


Benchmarking

Enkelt uttryckt betyder benchmarking ”att jämföra”. På svenska skulle vi kunna säga verksamhetsjämförelse eller prestandajämförelse. Det är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder och att jämföra den egna verksamheten med konkurrenter eller andra branscher. Syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till effektiva förbättringar i den egna verksamheten genom att lära sig av de bästa – oavsett bransch. Läs resten av inlägget »


Nytt år – nya metoder!

Jag roade mig härom veckan med att ta en titt på Språkrådets nyordslista 2011. Ett av orden väckte mitt intresse lite särskilt, nämligen Knytkonferens. Så här beskrivs det:
”Konferens där man inte planlagt programmet från början utan där deltagarna var och en bidrar med sitt föredrag precis som på ett knytkalas.” Låter spännande och demokratiskt i mina öron! Läs resten av inlägget »


Kreativt rollbyte

För en vecka sedan var jag på ett seminarium om att öka sin kreativitet. Föreläsare var Gabriella Wejlid, som skriver böcker och föreläser om att träna hjärnan och om kreativitet. På seminariet fick vi prova på spännande övningar och metoder för att öka vår kreativitet, och på huvudsidan.se bjuder hon på fler. Läs resten av inlägget »


Lärpar

Medarbetare på en arbetsplats kan bilda ”lärpar”, för att stötta, coacha och utmana varandra. Metoden kan naturligtvis även användas för chefer och arbetsledare av olika slag, då kan det vara bra om de kommer från olika arbetsplatser.

Den här metoden innebär att man lägger upp en plan för vad man vill utveckla, lära sig och bli bättre på och i den lärprocessen tar man sedan hjälp av en kollega för att få stöd och återkoppling.

 

Läs resten av inlägget »