Ventilera mera

Hinner ni inte prata med varann på jobbet och reda ut små problem?

Om ni har en verksamhet där arbetet går i ett, där det ständigt är nya kunder, patienter eller klienter på kö så är det inte så konstigt. Risken är dock att de små irritationer och missförstånd ni inte hinner med att reda ut medan de är små växer med tiden och blir så kallade kumulativa konflikter. Kumulativ betyder ”att man med tiden plussar på, att någonting ökar eller adderas sakta men säkert.” Då krävs det inte mycket för att små konflikter snabbt ska eskalera. Då kan det räcka med ”en droppe” för att det ska rinna över…

Vad kan ni göra för att inte hamna där?   Läs resten av inlägget »


Strandsatta!

bigOriginal

Bild: I april 2016 kapsejsade tre män med sin båt i Mikronesien i Stilla havet. Efter många simtag lyckades männen till slut ta sig till ön Fanadik där de blev strandsatta i tre dagar. Männen skrev med hjälp av palmblad ”hjälp” i sanden och upptäcktes av ett flygplan från den amerikanska flottan.

Man kan arbeta ihop utan att tycka lika om allt!
Ge arbetsgruppen möjlighet att lära känna varandra, respektera och förstå varandras värderingar genom en rolig övning. Med respekt och acceptans för varandras åsikter och värderingar kommer man långt. Och träning ger färdighet… Samarbete kan tränas!

Gör så här:
Dela upp deltagarna i mindre grupper, 4-8 kan vara lagom storlek (beroende på hur många ni är alla tillsammans). Läs resten av inlägget »


”Daily standups” för effektivt teamarbete

Daily standups är en metod där ett teams medlemmar möts – i samma rum eller digitalt – för att uppdatera sina kollegor. Metoden passar särskilt bra för projektteam. Varje teammedlem ska svara kort på tre frågor:

images-2

Vad gjorde jag i går?
Vad ska jag göra idag?
Behöver jag hjälp med något för att kunna göra ett bra jobb idag? I så fall, med vad och av vem?

Läs resten av inlägget »


Att lyckas med förändring

change-671374_640
Den här metoden är genialisk i sin enkelhet för att ta tag i saker som behöver förändras. Metoden hjälper dig att prioritera en sak att fokusera på, vilket ökar chanserna att lyckas. Det skulle kunna handla om saker du vill förändra och utveckla hos dig själv, på ditt arbete, i en relation eller kanske i ditt hem.

Skriv ner fem saker du vill förändra. Läs resten av inlägget »


Spagettitorn

Det här är är en övning jag lånat från skolans värld. Det är en övning i kreativitet och samarbete – här krävs initiativ, kommunikation och mod att testa. Barn är ju världsbäst på den här typen av övningar eftersom de vågar tänka annorlunda och vågar testa innan de bestämmer sig för en möjlig lösning. Något vi vuxna ofta har lite svårare för… Just därför kan denna övning vara en bra utmaning på personalmötet!
image (1)Utmaningen är att på 18 minuter bygga ett så högt fristående torn som möjligt av spagetti som håller för att sätta en marshmallow på toppen. Även om övningen kan göras som en tävling så är det viktiga inte hur högt tornet blir –  eller om det ens står kvar – utan hur alla arbetar tillsammans. Har du tävlingsmänniskor i gruppen kan det ju hända att de inte riktigt håller med… 🙂

I övningen får gruppen träna samarbete och kreativ förmåga. Den visar snabbt på deltagarnas olika förmågor – sådant som inte kommer fram så lätt annars, och hur de kommunicerar.

Vem tar initiativ? 
Vem ser vad gruppen behöver?
 Vem vill planera?
 Vem håller koll på tiden? 
Vem testar nya lösningar? Är någon en skeptiker? Vilka normer skapas? Sneglar man på andra lag och tar lärdom? Läs resten av inlägget »


PICK-graf (PICK-chart) prioriteringsverktyg

Hur vet man vad som ger bästa effekt?

När man arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sin verksamhet behöver man ibland värdera och prioritera bland idéer och förslag. En metod för att göra detta kallas för PICK-graf (PICK chart). PICK står för Possible, Implement, Consider och Kill och är en fyrfältare där man skattar idéerna utifrån två perspektiv: kostnad/ansträngning och effekt/påverkan på verksamheten.


Det är lätt att tro att stora och viktiga problem måste ha stora och dyra lösningar. Ibland är det så förstås, men det är långt ifrån alltid proportionellt. Ta er tiden att ta fram många förslag, stora som små, exempel med en metod för brainstorming, och ge sen ALLA förslagen samma behandling och skatta var förslaget hamnar. Läs resten av inlägget »


Problemlösande ”love bombing”

Syftet med den här övningen är att med hjälp av de andra deltagarna i gruppen/teamet få massor av nya idéer för att lösa ett problem.

Gör så här:
En person i taget är i fokus och får berätta om ett problem som hen vill ha hjälp med.
De andra deltagarna ska sedan ”bombardera” personen med idéer på hur problemet skulle kunna lösas. Inga negativa förslag är tillåtna, alla idéer måste vara positiva och lösningsinriktade och mer eller mindre realistiska. Läs resten av inlägget »


Fortsätta, sluta och börja med

Om man vill förbättra arbetssätt och bli skickligare och effektivare är det en bra idé att göra en utvärdering. Varför då? Jo när vi har upplevt något och sedan reflekterar över vad som fungerade respektive inte fungerade skapar vi empirisk kunskap. När vi själva upplever saker skapas kunskap som förankras djupare än de kunskaper som vi skaffar oss via böcker eller andras berättelser.

”Fortsätta, sluta och börja med” är en enkel metod som kan användas både individuellt och i grupp. Du/ni ser vilka bra saker som du/ni faktiskt redan gör och vill fortsätta med samt vilka nya grepp som kan tillföras. Genom att använda en metod för utvärdering kan du få hjälp att reflektera, lära och vidareutveckla dig själv, din arbetsgrupp eller organisationen.

Läs resten av inlägget »


Livshjulet

Känns det som om något behöver förändras i ditt liv? Har du svårt att hitta balansen i vardagen? Ditt liv består av många delar och varje del behöver sitt eget utrymme för att det ska rulla fram friktionsfritt. Vilka är viktiga för dig? Hur ser det ut i ditt liv? I den här övningen kan du ta reda på det. (Övningen benämns ibland som tidstårtan eller livstårtan.) Läs resten av inlägget »


Processkartläggning

Att göra en processkartläggning kan vara utvecklande för en arbetsgrupp. Processer finns i alla företag och organisationer, vare sig vi väljer att arbeta med dem eller inte. Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger ihop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar – en processkarta. Det blir som att spela upp en film – ruta för ruta följer man händelseförloppet och ser hur samspelet fungerar mellan procesens olika aktörer. Med process menas ett arbetsflöde som har en början och ett slut och har en kund i slutändan som efterfrågar ett gott resultat/en leverans/en vara. Läs resten av inlägget »