What if…

Vad händer om….
En metod för att förbereda sig och få prata om oro och farhågor kring vad som skulle kunna hända i en viss situation och få förslag på lösningar. Passar bäst i grupper upp till ca 20 personer. Bra att använda i grupper där man känner varandra och är trygga .

Alla funderar enskilt och skriver sedan ner sina tankar på post-it lappar. Det kan vara oro för saker som skulle kunna inträffa, t ex när man skall tala inför publik, göra en anställningsintervju eller vad det nu är man vill förbereda sig inför.  Läs resten av inlägget »


Balansera dina energikällor och energitjuvar del 2

Om du har alldeles för lite gröna, sköna stunder i livet, och vill göra något åt det. Hur gör man då? Det kanske inte är alldeles enkelt att bara sätta igång och göra mer roliga energigivande aktiviteter bara så där…?

För en del av oss kanske det funkar med den här metoden: Läs resten av inlägget »


Balansera dina energikällor och energitjuvar

Det finns en bok, Själaväktarna, skriven av Ma Oftedal, som handlar om hur man kan skaffa sig balans i livet. Inspirerad av Viktväktarnas gamla metod att räkna gula, gröna och röda prickar beskriver Ma en metod där man genom positiv tankekraft och olika planeringsverktyg kan skaffa sig det liv man vill ha och få balans i tillvaron mellan det som ger och tar energi. Läs resten av inlägget »


Blomman

Denna övning passar som presentationsövning när gruppen skall träffas under flera dagar, eller som lära känna-övning i en grupp där man redan känner till varandra. Övningen kan också användas i syfte till att träna självkännedom och social kompetens.

Så här går det till:
Dela ut en A4 till alla deltagare med en bild på en blomma med fem kronblad eller be dem att själva rita en blomma på ett papper. Deltagarna ska i varje kronblad skriva något under varje rubrik: Läs resten av inlägget »


Vända mattan

Syftet med den här övningen är att träna på att samarbeta i grupp, avdramatisera kroppskontakt, att alla ska vara aktiva och ha roligt!

Praktiskt: Det behövs en stor matta, eller flera mindre mattor om man väljer att dela in i grupper

Så här går det till: Alla ställer sig på mattan. Det ska vara trångt på mattan men alla ska få plats och allas kroppsdelar ska vara inne på mattan. Läs resten av inlägget »


Pedagogiska bord

En enkel metod för samtal, reflektion och för att systematiskt lära av varandra i vardagen. Att möta andra med liknande arbetsuppgifter och erfarenheter är ofta mycket givande. Allt som oftast är det detta man lyfter fram som det bästa med en konferens eller en utbildning. Med den här enkla metoden behöver man inte lägga pengar och tid på resor – man träffas lokalt på sin arbetsplats. Läs resten av inlägget »


Mingla och samla på goda gärningar

I den här övningen får deltagarna lyfta fram och minnas goda gärningar. Saker som andra har gjort för dem – något som de minns med tacksamhet och gjorde att den dagen blev extra bra. Övningen är aktiv, man får resa sig och röra på sig – en utmärkt ”energizer”.

Be alla att ställer sig upp och bildar par. De skall nu två och två gå runt i ett par minuter. Under denna tid så delar varje person med sig av en händelse, av någonting som någon annan gjort för dem – en god gärning – som räddade hans eller hennes dag. Något som man uppskattade väldigt mycket – även om det bara var en liten vardaglig sak. Läs resten av inlägget »


Var går gränsen?

I den här metoden får deltagarna visa vad de anser i en fråga genom att röra på sig. Lämpliga teman i denna övning är ämnen där det saknas givna svar. Ex. så kan det handla om servicenivåer, relationer, bemötande, konsultativt förhållningssätt, proffessionalitet… Eller varför inte sociala medier?

Så här går det till:
Deltagarna står på en ”linje” och får lyssna till ett påstående.
Om man anser att påståendet inte är okej, tar man ställning genom att ta ett kliv fram (går över gränsen).
Anser man däremot att det är okej så står man kvar.
Efteråt kan deltagarna få klargöra hur de tänkte, i bikupor eller direkt i helgrupp. Läs resten av inlägget »


Vilka är VIP i ditt liv?

VIP

1. Namnge de tre rikaste personerna i världen.
2. Namnge de tre senaste vinnarna av Nobelpriset i litteratur.
3. Namnge de tre senaste vinnarna av Miss universumtävlingen.
4. Namnge fem personer som bestigit Mount Everest.
5. Namnge de fem senaste vinnarna av Bragdmedaljen

Hur gick det? Dessa människor är de främsta inom sina respektive områden. De borde därmed vara jätteviktiga. Nu till några ytterligare frågor: Läs resten av inlägget »


Ja men, ja och!

yesPara ihop 2-4 personer i varje grupp. Ge dem uppdraget att planera något, t ex en stor fest. De ska turas om att komma med förslag och varje mening ska starta med orden ”ja men”. Låt paren planera en stund. Bryt sedan och gör om övningen. Nu ska varje mening börja med ”ja och”.

Med den här övningen illustrerar du skillnaden på att blockera och acceptera. Deltagarna kommer att märka att dialogen dör direkt av ”ja, men…”. ”Ja men” är som ett kamouflerat nej. De kommer också att märka att ”ja och” genast leder vidare, planeringen drar iväg – allt är möjligt, det blir skojigt, kreativt och ger många nya idéer!

Övningen ger en positiv stämning och en bra upplevelse att utgå från för att prata vidare om hur vi bemöter varandra och varandras idéer. De flesta kan känna igen sig i hur vi slentrianmässigt kommer med invändningar (ja, men…) när kollegor kommer med förslag – vad gör det med kreativiteten och arbetsklimatet?
Bestäm er för att medvetet börja använda ”Ja, och!” och se vart det leder!