Mingla och samla på goda gärningar

I den här övningen får deltagarna lyfta fram och minnas goda gärningar. Saker som andra har gjort för dem – något som de minns med tacksamhet och gjorde att den dagen blev extra bra. Övningen är aktiv, man får resa sig och röra på sig – en utmärkt ”energizer”.

Be alla att ställer sig upp och bildar par. De skall nu två och två gå runt i ett par minuter. Under denna tid så delar varje person med sig av en händelse, av någonting som någon annan gjort för dem – en god gärning – som räddade hans eller hennes dag. Något som man uppskattade väldigt mycket – även om det bara var en liten vardaglig sak. Läs resten av inlägget »


Var går gränsen?

I den här metoden får deltagarna visa vad de anser i en fråga genom att röra på sig. Lämpliga teman i denna övning är ämnen där det saknas givna svar. Ex. så kan det handla om servicenivåer, relationer, bemötande, konsultativt förhållningssätt, proffessionalitet… Eller varför inte sociala medier?

Så här går det till:
Deltagarna står på en ”linje” och får lyssna till ett påstående.
Om man anser att påståendet inte är okej, tar man ställning genom att ta ett kliv fram (går över gränsen).
Anser man däremot att det är okej så står man kvar.
Efteråt kan deltagarna få klargöra hur de tänkte, i bikupor eller direkt i helgrupp. Läs resten av inlägget »


Vilka är VIP i ditt liv?

VIP

1. Namnge de tre rikaste personerna i världen.
2. Namnge de tre senaste vinnarna av Nobelpriset i litteratur.
3. Namnge de tre senaste vinnarna av Miss universumtävlingen.
4. Namnge fem personer som bestigit Mount Everest.
5. Namnge de fem senaste vinnarna av Bragdmedaljen

Hur gick det? Dessa människor är de främsta inom sina respektive områden. De borde därmed vara jätteviktiga. Nu till några ytterligare frågor: Läs resten av inlägget »


Ja men, ja och!

yesPara ihop 2-4 personer i varje grupp. Ge dem uppdraget att planera något, t ex en stor fest. De ska turas om att komma med förslag och varje mening ska starta med orden ”ja men”. Låt paren planera en stund. Bryt sedan och gör om övningen. Nu ska varje mening börja med ”ja och”.

Med den här övningen illustrerar du skillnaden på att blockera och acceptera. Deltagarna kommer att märka att dialogen dör direkt av ”ja, men…”. ”Ja men” är som ett kamouflerat nej. De kommer också att märka att ”ja och” genast leder vidare, planeringen drar iväg – allt är möjligt, det blir skojigt, kreativt och ger många nya idéer!

Övningen ger en positiv stämning och en bra upplevelse att utgå från för att prata vidare om hur vi bemöter varandra och varandras idéer. De flesta kan känna igen sig i hur vi slentrianmässigt kommer med invändningar (ja, men…) när kollegor kommer med förslag – vad gör det med kreativiteten och arbetsklimatet?
Bestäm er för att medvetet börja använda ”Ja, och!” och se vart det leder!


Reflektionsövning för utveckling

Att reflektera tillsammans med andra människor kring något ämne kan ge värdefulla insikter kring hur man ser på sig själv, på medmänniskorna, på livet och på världen. Hur tänker jag? Hur tänker du? Hur ska vi bemöta varandra?

Här följer ett antal ordspråk som (om man har lite fantasi) har med drivkrafter, motivation, utveckling, lärande och bemötande att göra. Samtala i grupp om ordspråket och notera era viktigaste slutsatser, lärdomar. Hur tolkar ni ordspråket, vad känner ni inför det, håller ni med eller inte med om dess andemening… Ägna högst 5 minuter åt varje ordspråk. Läs resten av inlägget »


Äpplen och citroner

En övning för att fundera över vad vi tycker att vi är bra på i vår kontakt med kunder och hur vi kanske kan bli ännu bättre. Syftet är att öka medvetenheten om styrkor och svagheter samt sätta fokus på de konkreta områden individer och grupp skulle kunna förbättra. Övningen skapar energi och en känsla av gemenskap bland deltagarna.

Sätt upp två blädderblocksblad på väggen med ordentligt avstånd emellan och gott om plats framför. Det ena papperet pryds av ett äppelträd och det andra av ett citronträd. Som processledare ska du se till att skapa en trygg stämning och understryka att det inte handlar om rätt eller fel svar, utan om att alla ska få möjlighet att bidra med sina åsikter. Dela ut gula post-it-lappar (½ block per deltagare). Läs resten av inlägget »


Förändringsövning

Två olika alternativ beroende på vad du vill belysa.

Alternativ 1
Alla ställer sig upp två och två och granskar varandra detaljerat för att sedan vända varandra ryggen till och förändra några saker på sig själv. Sen vänder man sig mot varandra igen, och ska då upptäcka vad som förändrats. Detta kan upprepas flera gånger. Fråga sedan hur man gjorde förändringen – vanligtvis plockar man bort synliga ting, flyttar runt glasögon och gömmer sjalar. Uppmärksamma de som försett sig med något nytt. Många tror att det handlar om att ge upp saker när förändring ska genomföras. Förändring är likvärdig omdaning, utveckling och förvandling. Inte alls så nära besläktat med avskalning som vi verkar tro. Läs resten av inlägget »


Vattentrappa

Namnet på metoden syftar på att reflektion förädlar tanken precis som vattnet förädlas/renas när det rinner igenom att antal stationer.

Metoden kräver koncentration och delaktighet av alla. Ger bra möjlighet till reflektion, aktivitet och lyssnande. Läs resten av inlägget »


Temperaturmätning – hur har vi det på jobbet?

Frågorna nedan kan användas som en metod att reflektera över hur vi har det tillsammans på jobbet/i teamet. Tanken är att varje medarbetare först sitter för sig själv och gör en skattning. Därefter samlas man i grupper och diskuterar resultaten från skattningen under sista rubriken ”Teamwork”. Skattningen under ”Jag själv” och ”Relationer” behöver man ej dela med sig av, utan görs enbart för egen reflektion.

Läs resten av inlägget »


Ett besök i mitt liv

”Om Du skulle komma på besök i mitt liv ett par timmar, då skulle vi……”

En metod där man får ”besöka” varandra och därigenom få lära känna nya sidor och få ökad förståelse för andra människor. Två och två delar man med sig av en bit av sitt liv.

Vad är poängen?

  • Att få en ökad förståelse för varandras liv.
  • Att få prova nya saker.

Hur lång tid tar det?

Om besöket enbart sker i form av ett samtal  – minst en timme. Kan också utföras på riktigt! Gör då ett schema där deltagarna paras ihop med varandra, och frilägg en eftermiddag när deltagarna får göra besök hos varann/en aktivitet tillsammans. Läs resten av inlägget »