Livshjulet

Känns det som om något behöver förändras i ditt liv? Har du svårt att hitta balansen i vardagen? Ditt liv består av många delar och varje del behöver sitt eget utrymme för att det ska rulla fram friktionsfritt. Vilka är viktiga för dig? Hur ser det ut i ditt liv? I den här övningen kan du ta reda på det. (Övningen benämns ibland som tidstårtan eller livstårtan.) Läs resten av inlägget »


Påståenden till värderingsövningar

Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Även med vuxna kan det passa – allt beroende på vilken typ av möte/process det handlar om och vad man vill uppnå. Deltagarna får möjlighet att:

–         tänka efter och ta ställning
–         träna sig i att uttrycka åsikter
–         motivera sina ståndpunkter
–         träna sig i att lyssna på andra
–         reflektera och bearbeta attityder

Läs resten av inlägget »


Spelregler med berättelse

För grupper som ska jobba tillsammans under en längre tid är det alltid bra att ta fram spelregler. Det ger goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö när man är överens om vad som gäller för gruppen. I grupper med ungdomar kan man med fördel använda sig av ett pedagogiskt grepp och först illustrera med en berättelse. På så vis skapas fokus och man får tag i viljan hos ungdomarna att ha gemensamma spelregler. Läs resten av inlägget »


Talking stick

”Talking stick” – en talpinne – användes av indianer i de nordamerikanska stammarna för att fördela ordet vid rådens möten. När viktiga frågor skulle behandlas höll åldermannen fram talpinnen och började tala. När han var färdig höll han ut talpinnen igen och den som ville prata efter honom tog pinnen. På så vis roterade talpinnen från en individ till nästa så att alla som ville kunde komma till tals. Talpinnen återgick sedan till åldermannen som bevarade den på ett säkert ställe.

Talpinnen var ett ceremoniellt objekt och var dekorerad med örnfjädrar och kristaller för att visa dess betydelse. Vissa stammar använde en talarfjäder istället för en pinne, medan andra använde en fredspipa, ett Wampum bälte, ett heligt skal eller andra föremål med vilka stammen gavs rätten att tala.

Den här metoden går att använda på många olika slags möten. Passar utmärkt i grupper med barn och ungdomar. Metoden markerar vem som har ordet och gör det lättare att få gruppens uppmärksamhet. Genom att bara den som håller talpinnen får prata kan personer som vanligtvis inte säger så mycket också träna sig i att formulera sig utan att de som har högre status eller bättre svada pratar hela tiden. Detta sätt att kommunicera stärker den som lyssnar och utvecklar förmågan att lyssna till det som verkligen sägs. Den skyddar också den som talar och tillåter honom/henne att uttrycka sig fritt och att tala till punkt. Läs resten av inlägget »


Backspegling

Backspegling är en form av reflektion och kan användas i både korta och långa processer. Själva idén med metoden är att man tillsammans avsätter en stund för att påminna sig och tänka igenom det man varit med om tidigare. Med en backspegling som start kan man snabbare ta upp tråden från tidigare moment för att komma vidare.  Du kan också fånga upp sådant som hänt mellan momenten som kan vara bra att känna till.  Läs resten av inlägget »


Ut med det gamla – in med det nya!

Så här i slutet av året vill jag dela med mig av en metod  som gör det lättare att fokusera på nya mål och lämna det gamla bakom sig. Metoden lånar jag av Liselotte Norén, som också är den som träffade den gamla mannen i Asien, närmare bestämt i Thailand på gränsen till Burma, för många år sedan. Så här säger Liselotte:

”Vi har en nyårstradition i vår familj som jag gärna delar med mig av. Jag tror på att summera, utvärdera och reflektera och har under många år haft nyårsnoja över allt som jag inte hunnit med. Läs resten av inlägget »


Värderingstips

Tipspromenad är ju en välkänd aktivitet som kan användas på många sätt både utomhus och inomhus. Det vanligaste är väl att frågorna är i form av kunskapsfrågor, men de skulle också kunna vara värderingspåståenden som inte har några rätt eller fel. Läs resten av inlägget »


What if…

Vad händer om….
En metod för att förbereda sig och få prata om oro och farhågor kring vad som skulle kunna hända i en viss situation och få förslag på lösningar. Passar bäst i grupper upp till ca 20 personer. Bra att använda i grupper där man känner varandra och är trygga .

Alla funderar enskilt och skriver sedan ner sina tankar på post-it lappar. Det kan vara oro för saker som skulle kunna inträffa, till exempel när man skall tala inför publik, göra en anställningsintervju, en verksamhetsförändring eller vad det nu är man vill förbereda sig inför.  Läs resten av inlägget »


Balansera dina energikällor och energitjuvar del 2

Om du har alldeles för lite gröna, sköna stunder i livet, och vill göra något åt det. Hur gör man då? Det kanske inte är alldeles enkelt att bara sätta igång och göra mer roliga energigivande aktiviteter bara så där…?

För en del av oss kanske det funkar med den här metoden: Läs resten av inlägget »


Balansera dina energikällor och energitjuvar

Det finns en bok, Själaväktarna, skriven av Ma Oftedal, som handlar om hur man kan skaffa sig balans i livet. Inspirerad av Viktväktarnas gamla metod att räkna gula, gröna och röda prickar beskriver Ma en metod där man genom positiv tankekraft och olika planeringsverktyg kan skaffa sig det liv man vill ha och få balans i tillvaron mellan det som ger och tar energi. Läs resten av inlägget »