Fotokort

fotokorten
Fotokort är ett så bra och flexibelt verktyg! Jag har väldigt ofta med mig en uppsättning i väskan även om jag inte direkt planerat in att använda dem. När man jobbar med grupputveckling vet man aldrig när de kan komma att behövas.
Så här använder jag fotokort vid avslutning av exempelvis en utbildningsdag eller en teambuilding:
Jag sprider ut alla korten på ett stort bord. Vi ställer oss i en ring runt bordet. Alla deltagare får välja ut två kort.
Kort 1 ska symbolisera hur deltagaren har upplevt dagens aktivitet
Kort 2 ska symbolisera hur de ser på framtiden, vad de tar med sig hem

Sen tar vi en runda och alla får visa sina kort och berätta. Varje person äger själv sin egen tolkning av bilden.

Inte sällan har jag blivit överraskad i den här övningen av att annars tystlåtna deltagare visar sina känslor. Genom att uttrycka sin uppfattning med en bild aktiveras fantasi och symbolspråk. Det är också lättare att komma förbi ett kategoriskt tänkande i rätt och fel.

Fotokort kan du samla själv genom att köpa på dig vykort med olika motiv alternativt köpa en färdig uppsättning av till exempel Resultatbolaget. Uppger du ”Metodbanken” vid din beställning så får du 10% rabatt på priset.

 


”På en skala” – utvärdera ditt möte genom skattning

Metodbanken jobbar gärna med att hjälpa organisationer att förbättra sina interna möten. Att leda möten och delta i möten är ju en stor del av många människors arbetsdag, därför är det viktigt att den tiden används klokt och att vi når de mål vi har. När ett möte blir riktigt bra så ger det inspiration, löser problem, stärker vi-känslan, skapar en positiv arbetskultur, god stämning, ger kompetensutveckling och för processer framåt… De uppfyller helt enkelt det syfte och mål vi har med mötet!

meeting-point-98586_640

Hur gör man då för att förbättra möteskulturen? Läs resten av inlägget »


Piltavlan – utvärdering

piltavla

För en tid sen provade jag en ny typ av utvärdering. Istället för att gruppen skulle svara på frågor i ett formulär så fick de själva rita upp en piltavla på ett papper, dela den i fyra delar, och sedan skatta dessa delar genom att rita in ”träffar” på tavlan. Läs resten av inlägget »


Utvärdering med hjälp av handens fingrar

När det i slutet av dagen är dags att utvärdera exempelvis en teambuilding eller utbildning är det lätt att deltagarna tappar orken… Det kan då vara lättare att motivera med en annorlunda utvärdering. I förra veckan använde jag själv den här metoden med gott resultat!

Gör så här:
Uppmana deltagarna att ta ett vitt papper, och att sedan rita av sin hand på pappret – som de säkert minns att de gjorde någon gång de var barn!
De ska sedan utvärdera dagen med hjälp av handens fingrar. Läs resten av inlägget »


3+3+3 Enkel utvärdering av möten

Hur ska mötet utvärderas? Om du vill veta vad mötesdeltagarna tyckte kan du göra en enkel utvärdering vid slutet av mötet. Då får du en bra värdemätare på om mötet var lyckat eller ej och kan få förslag på förbättringar.

3-3-3

Läs resten av inlägget »


Hur man redovisar grupparbeten samt gör utvärdering i storgrupp på nolltid

Idag när jag jobbade med en stor grupp (drygt 60 pers) höll vi på att hamna i blädderbladsdöden… Ni vet, grupparbeten som redovisas genom att grupperna skriver på blädderblad och sedan tejpar upp på väggen. Så långt är ju ok, men när sen 10 grupper ska redovisa för de andra vad de kommit fram till… Det tar lång tid och blir lätt tråkigt med mycket upprepningar. För att inte hamna där hittade jag på denna metod: 1 1 1 1.
Grupperna fick 1 minut på sig att bestämma 1 person som fick redovisa 1 av sakerna på max 1 minut. De utvalda fick kliva fram och ställa sig vid de upptejpade blädderbladen och redovisa en i taget, jag höll stenhård koll på tiden och när 1 minut gått sa jag: tack så mycket… Det gick alldeles utmärkt! Det tog alltså sammanlagt 11 minuter! Läs resten av inlägget »


Morgonutvärdering i familjen

Tips kring hur man får ihop alla pusselbitar i livet på bästa sätt kan man väl aldrig få för mycket av?
Den här metoden kan användas för att få ordning på morgonkaoset i en familj. Ni vet, de där stressiga morgnarna när alla ska hinna bli klara med frukost, få på sig kläder och få med sig rätt saker innan man ger sig iväg till dagis, skola och jobb.
Hur ska man få trötta små och stora barn – och vuxna – att vilja göra sitt allra bästa för att allt ska gå smidigt?

Gör så här:
Sätt upp en skrivtavla med kritor i hallen. Rita upp 5 kolumner, en för varje vardag. Gör en rad för varje familjemedlem.
Varje morgon när man lämnar huset skall nu utvärderas med en glad eller ledsen gubbe. Varje familjemedlem ska alltså rita sin bedömning av hur morgonen varit. Genom att man ritar kan även mycket små barn vara med och tycka till.

image Läs resten av inlägget »


Gör en framgångsrapport för att motivera och boosta dig själv

Med hjälp av den här enkla metoden kan du motivera dig själv att göra mer av det du är bra på, du får syn på dina egna framgångsrika metoder och får tillfälle att njuta av att du lyckas bra. Metoden kan användas av alla, oavsett vad man jobbar med. Men är du dessutom chef kan den vara extra nyttig. Som chef är du ofta ensam, det kanske är sällan någon kommer och klappar dig på axeln och tackar dig för ett bra arbete.

Avsätt en halvtimma bara för dig själv. Sätt dig ostört i ett rum. Läs resten av inlägget »


Fortsätta, sluta och börja med

Om man vill förbättra arbetssätt och bli skickligare och effektivare är det en bra idé att göra en utvärdering. Varför då? Jo när vi har upplevt något och sedan reflekterar över vad som fungerade respektive inte fungerade skapar vi empirisk kunskap. När vi själva upplever saker skapas kunskap som förankras djupare än de kunskaper som vi skaffar oss via böcker eller andras berättelser.

”Fortsätta, sluta och börja med” är en enkel metod som kan användas både individuellt och i grupp. Du/ni ser vilka bra saker som du/ni faktiskt redan gör och vill fortsätta med samt vilka nya grepp som kan tillföras. Genom att använda en metod för utvärdering kan du få hjälp att reflektera, lära och vidareutveckla dig själv, din arbetsgrupp eller organisationen.

Läs resten av inlägget »


Bottennapp och höjdpunkt

Ett sätt att utvärdera en kursdag, en lektion, en konferens eller veckan/året/säsongen.

Gå laget runt och ge alla chansen att berätta om sitt bottennapp och sin höjdpunkt. En i taget har ordet. Inled med att du själv bjussar på ditt bottennapp och din höjdpunkt. Försök att variera nivå på dessa för att visa att det kan handla om både små och stora saker. Berätta även att det som sägs i rummet stannar i rummet och att man har rätt att säga pass.