Speedo

Det här är en variant på en speedmingelövning som är framtagen för att inleda en värdegrundsdag i skolan. Jag tycker dock att den kan passa precis lika bra med vuxna på en konferens eller i något annat sammanhang där man vill ha en aktiv inledning där alla kommer igång och pratar med varann.

Övningen kommer från ett nytt skolmaterial: Det nya landet – startar i skolan. Det är organisationen IM Individuell Människohjälp som erbjuder svenska högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor ett komplett pedagogiskt material för att underlätta skolornas antirasistiska arbete och värdegrundsarbete.

 

Gör så här:
Uppmana alla att ställa sig upp och ta en person i handen, som när två personer hälsar. På så vis har alla delat upp sig två och två. Vid ojämnt antal deltar även ledaren. Därefter ska paren röra sig in mot mitten av rummet så att de bildar två cirklar av deltagare – de i den inre cirkeln har ryggen mot mitten och de i den yttre cirkeln har magen mot mitten. När gruppen har format två cirklar kan de släppa händerna. Läs resten av inlägget »


Strandsatta!

bigOriginal

Bild: I april 2016 kapsejsade tre män med sin båt i Mikronesien i Stilla havet. Efter många simtag lyckades männen till slut ta sig till ön Fanadik där de blev strandsatta i tre dagar. Männen skrev med hjälp av palmblad ”hjälp” i sanden och upptäcktes av ett flygplan från den amerikanska flottan.

Man kan arbeta ihop utan att tycka lika om allt!
Ge arbetsgruppen möjlighet att lära känna varandra, respektera och förstå varandras värderingar genom en rolig övning. Med respekt och acceptans för varandras åsikter och värderingar kommer man långt. Och träning ger färdighet… Samarbete kan tränas!

Gör så här:
Dela upp deltagarna i mindre grupper, 4-8 kan vara lagom storlek (beroende på hur många ni är alla tillsammans). Läs resten av inlägget »


Greven och grevinnan

Bodiam Castle
Dilemmasagan ”Greven och grevinnan” används på många olika sätt. Syftet kan vara att diskutera hur olika vi tycker när det kommer till moral, att belysa makt och genus eller att visa på hur mycket vi själva bygger in i en historia för att göra den begriplig. Sagan kan också användas för att inleda en diskussion om mänskliga rättigheter. Då gör du så här:

Läs sagan långsamt och med inlevelse, så att varje ord och varje skiftning i berättelsen blir tydlig. Medan du läser bör deltagarna sitta bekvämt en bit ifrån varandra i rummet.

Läs resten av inlägget »


Ja- och nej-landet

En värderingsövning som tränar deltagarna att se en fråga från olika perspektiv. Kan användas inom många olika områden!

Innan övningen har du förberett ett antal frågor/påståenden som deltagarna ska ta ställning till. Du har också märkt upp tre platser i rummet som du ger namnen: ingenmansland, ja-landet och nej-landet.
Deltagarna är från början befolkning i ingemansland, ett ställe där de inte behöver ha någon åsikt.
Efter att du som ledare läst ett påstående måste de individuellt ta ställning genom att välja att flytta till ja-landet eller till nej-landet.
Därefter kan du göra på olika sätt.
Alternativ 1)
Du ber några av deltagarna att berätta hur de tänkte innan du går vidare till nästa påstående.
Alternativ 2)
Befolkningen i respektive land får enas om tre argument för varför deras land är det bästa. Ett språkrör kan sedan framföra deras åsikter.

Om du vill utmana deltagarna ytterliggare kan du efter att de valt land säga: Läs resten av inlägget »


Påståenden till värderingsövningar

Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Även med vuxna kan det passa – allt beroende på vilken typ av möte/process det handlar om och vad man vill uppnå. Deltagarna får möjlighet att:

–         tänka efter och ta ställning
–         träna sig i att uttrycka åsikter
–         motivera sina ståndpunkter
–         träna sig i att lyssna på andra
–         reflektera och bearbeta attityder

Läs resten av inlägget »


Antingen eller!

Den här metoden kan användas som en ”lära-känna-övning” under en längre träff ex. konferens eller kurs. Kan passa i början, precis före lunchavbrott, eller som energizer under dagen. Ger snabbt energi i rummet eftersom alla aktiveras och ger ofta många skratt – beroende på innehållet förstås! Det är också en bra metod för att ta upp olika attityder och värderingar inom något tema. I så fall anpassas innehållet till detta. Metoden kan då användas som ”en starter” på temat, och följas upp med exempelvis ett grupparbete eller dialog i grupper utifrån några bestämda frågor. Läs resten av inlägget »


Var går gränsen?

I den här metoden får deltagarna visa vad de anser i en fråga genom att röra på sig. Lämpliga teman i denna övning är ämnen där det saknas givna svar. Ex. så kan det handla om servicenivåer, relationer, bemötande, konsultativt förhållningssätt, proffessionalitet… Eller varför inte sociala medier?

Så här går det till:
Deltagarna står på en ”linje” och får lyssna till ett påstående.
Om man anser att påståendet inte är okej, tar man ställning genom att ta ett kliv fram (går över gränsen).
Anser man däremot att det är okej så står man kvar.
Efteråt kan deltagarna få klargöra hur de tänkte, i bikupor eller direkt i helgrupp. Läs resten av inlägget »


Vilka är VIP i ditt liv?

VIP

1. Namnge de tre rikaste personerna i världen.
2. Namnge de tre senaste vinnarna av Nobelpriset i litteratur.
3. Namnge de tre senaste vinnarna av Miss universumtävlingen.
4. Namnge fem personer som bestigit Mount Everest.
5. Namnge de fem senaste vinnarna av Bragdmedaljen

Hur gick det? Dessa människor är de främsta inom sina respektive områden. De borde därmed vara jätteviktiga. Nu till några ytterligare frågor: Läs resten av inlägget »


Reflektionsövning för utveckling

Att reflektera tillsammans med andra människor kring något ämne kan ge värdefulla insikter kring hur man ser på sig själv, på medmänniskorna, på livet och på världen. Hur tänker jag? Hur tänker du? Hur ska vi bemöta varandra?

Här följer ett antal ordspråk som (om man har lite fantasi) har med drivkrafter, motivation, utveckling, lärande och bemötande att göra. Samtala i grupp om ordspråket och notera era viktigaste slutsatser, lärdomar. Hur tolkar ni ordspråket, vad känner ni inför det, håller ni med eller inte med om dess andemening… Ägna högst 5 minuter åt varje ordspråk. Läs resten av inlägget »


Teambuilding – för att känna större samhörighet som grupp och ha roligt tillsammans

imageFör ett tag sen hade jag ett uppdrag med teambuilding för ett gäng medarbetare som jobbat ihop i ett år men bara träffats som helgrupp två gånger tidigare. Hur hänger det ihop? Jo, de har samma roll och arbetsuppgifter – en telefonkundtjänst – men sitter fysiskt inte tillsammans utan på olika orter i landet. Om möjligt så skulle dagen leda till att de kände större samhörighet som grupp och naturligtvis att de fick ha roligt tillsammans. Så var beställningen av deras chefer men även en önskan i gruppen. Ett guldläge när medarbetarna har en vilja och önskan som går i samma riktning! Läs resten av inlägget »