”Daily standups” för effektivt teamarbete

Daily standups är en metod där ett teams medlemmar möts – i samma rum eller digitalt – för att uppdatera sina kollegor. Metoden passar särskilt bra för projektteam. Varje teammedlem ska svara kort på tre frågor:

images-2

Vad gjorde jag i går?
Vad ska jag göra idag?
Behöver jag hjälp med något för att kunna göra ett bra jobb idag? I så fall, med vad och av vem?

Läs resten av inlägget »


LEGO, hur är läget?

1250
En klassiker att ha i åtanke i inledningen av ett möte är LEGO. LEGO står för: Läget, Eftertanke, Glädjeämne och Orosmoln. Med hjälp av denna metod ”checkar ni in” i mötet på ett bra sätt. Deltagarna får också träning i att dela med sig och vara öppna mot varandra. Ett bra sätt att starta en arbetsdag, avrunda en vecka, att använda vid projektredovisningen eller att ha som stående punkt på ett månadsmöte.

Gör så här:

Varje deltagare har papper och penna, och skriver ner rubrikerna i LEGO på ett papper.

Läget?
Eftertanke?
Glädjeämne?
Orosmoln? Läs resten av inlägget »


Stoppa ”mördarfraserna”!

mördarfraser

 

Det här är en reflektions och dialogövning att använda för att skapa ett mer kreativt klimat i en grupp.

Vi har alla har en kreativ förmåga, men vi tillåts inte alltid att använda den! ”Mördarfraserna” här nedan har du kanske hört förut? Det är typiska invändningar från surpuppor* när någon föreslår nya och mer effektiva sätt att göra saker på…

Några exempel:
”Det har vi redan provat”
”Vi har inte tid”
”Vi har provat det förut och det gick inte.”
”Vi har inte råd”
”Det fungerar bra som det är”
”Kanske det, men…”
”Det skulle aldrig fungera på vår arbetsplats, vi är så speciella”
”Har du varit på kurs?”
”Det kommer att regna.”
”Du har i princip rätt men…”
”Ingen vill delta i något sådant.”
”Bra idé men den går inte att genomföra praktiskt.”
”Du som är så ny, ska du inte vänta med att komma med idéer.”
”Vem ska göra allt arbete, alla har ju fullt upp.”
”Vi har inte den kompetensen.”
”Vi har klarat oss bra hittills.”
”Så gör inga andra.”
”Inte nu igen.”
”Det tar alldeles för mycket tid.”
”Finns det inte någon som har en bättre idé?”
”Det går inte, ingen idé att försöka.”
”Så har vi aldrig gjort förut.”
”Du har rätt, men…”
”Det är ingen som har klagat tidigare.”
”När du blir äldre kommer du också att förstå.”
”Vi hinner inte.”
”Vi borde undersöka saken närmare innan vi kör igång.”
”Människorna här är så speciella så det går inte.”
”Det är inget vi kan prioritera just nu.”

En mördarfras kan stoppa ett helt mötet, få kreativiteten att upphöra och personer att inte våga återkomma med idéer. Resultatet blir förödande, för individen och för hela verksamheten.  Läs resten av inlägget »


Höjdpunktsskvaller – en enkel form av framgångsundersökning

”Höjdpunktsskvaller” är en enkel metod som kan passa bra när man vill att teamet på jobbet eller deltagarna på utbildningen/mötet/konferensen ska bli inspirerade och lära av varandra. Med den här metoden får man fram ”best practice” inom en verksamhet, och hittar framgångsfaktorer – för att kunna göra mer av det som fungerar bra. Metoden ger även bekräftelse och positiv feedback till den som delar med sig av sina erfarenheter.

Så här går det till:

En person berättar kort om ett tillfälle då hen upplevde att allt fungerade på bästa sätt. En höjdpunkt i arbetet! Det kan vara ett enskilt tillfälle eller ett längre händelseförlopp, t ex ett samarbete av något slag.
Läs resten av inlägget »


Varför lägga tid och pengar på teambuilding?

ants

En teambuildingaktivitet är en upplevelsebaserad form av lärande. Genom övningar, reflektion, dialog och teori kan man i en grupp av människor öka öppenheten och tilliten, få rakare kommunikation och större förståelse för varandras värderingar.

Kan man underlätta en grupprocess med teambuilding? Läs resten av inlägget »


Att göra en värdegrund levande

 

vagval

 

På arbetsplatsen där du jobbar eller  i organisationen du är medlem –  finns högst troligen en värdegrund eller en vision formulerad i ett antal meningar som ska vara gemensam för alla. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. En värdegrund kan också sägas vara en vägledning för hur man vill att medlemmarna i organisationen ska bemöta andra människor. Alla har ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad man står för och på så sätt leva värdegrunden. För att värdegrunden ska vara användbar för alla som ingår i organisationen måste de vackra orden fyllas med en innebörd. Ett sätt att göra detta är med hjälp av en dialogövning. Läs resten av inlägget »


Övning i samsyn

I höstas var jag processledare för runda bordssamtal där chefer, fackliga representanter och skyddsombud fick tillfälle att ha dialog om nuläge och framtid. Syftet med dialogen var att tillsammans identifiera vilka utmaningar de såg framöver och se vad som behövde förbättras. Vid dagens slut ville man ha skapat samsyn kring vad som skulle prioriteras i arbetsmiljöarbetet inom organisationen.

Hmm samsyn tänkte jag…. Undrar om vi har samsyn på begreppet samsyn…? Läs resten av inlägget »


Processkartläggning

Att göra en processkartläggning kan vara utvecklande för en arbetsgrupp. Processer finns i alla företag och organisationer, vare sig vi väljer att arbeta med dem eller inte. Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger ihop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar – en processkarta. Det blir som att spela upp en film – ruta för ruta följer man händelseförloppet och ser hur samspelet fungerar mellan procesens olika aktörer. Med process menas ett arbetsflöde som har en början och ett slut och har en kund i slutändan som efterfrågar ett gott resultat/en leverans/en vara. Läs resten av inlägget »


Benchmarking

Enkelt uttryckt betyder benchmarking ”att jämföra”. På svenska skulle vi kunna säga verksamhetsjämförelse eller prestandajämförelse. Det är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder och att jämföra den egna verksamheten med konkurrenter eller andra branscher. Syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till effektiva förbättringar i den egna verksamheten genom att lära sig av de bästa – oavsett bransch. Läs resten av inlägget »


Resursspaning och framgångsundersökning – Appreciative Inquiry (AI)

x354-q80
Ta på dig resurs- och framgångsspaningsglasögonen!
Appreciative Inquiry (AI) är av de bästa metoderna för att lära av sina erfarenheter, hitta sina styrkor och göra mer av det som fungerar bra!

I motsats till den mer traditionella problemlösningsmetoden – hitta det som är fel och lösa problemet – fokuserar AI-metoden på det som fungerar. Att titta på vad man gör bra och förstärka det, det är effektivt för att gå framåt och utvecklas. Mycket mer framgångsrikt än att fokusera på det som fungerar dåligt. Vet du någon som blivit framgångsrik genom att satsa på sina svagheter…?

Metoden kan användas för ledarutveckling, tillsammans med kollegor, i teamet, i nätverk, på konferensen… När ni vill skapa lärande och reflektion. Metoden är till exempel effektiv för att arbeta med resultat från en medarbetarundersökning eller en kundundersökning.
Läs resten av inlägget »