Variant på speeddating

Speedmingel  är en favoritövning! Men ibland finns det inte plats eller är inte lämpligt av någon annan orsak med ett stående mingel. Ett alternativ då är att göra ett sittande mingel, av typen speeddating.
En bra sak med denna variant är också att du som ledare ser till att alla faktiskt får prata med alla. Vid stående fritt minglande finns alltid möjligheten för deltagare att välja att enbart prata med de man redan känner. Så – som alltid – fundera på syftet med övningen och välj variant (stående eller sittande) beroende på det.

Gör så här:
Ställ stolar (samma antal som deltagarna) i två cirklar, en yttre och en inre. Den inre cirkelns stolar ska vara vända mot den yttre – så att deltagarna kan sitta ansikte mot ansikte. Läs resten av inlägget »


Vernissage som redovisning

Hur ska en mötesledare vara? Den frågan ställde vi oss på kursen i workshopsledning. Jag ville att deltagarna själva skulle tänka till och utgå från egna erfarenheter. Övningen redovisades sen genom ett vernissage, vilket innebär att gruppernas sammanställningar sattes upp på väggen och deltagarna fick resa sig och gå runt och ta del av varandras listor. Läs resten av inlägget »


Journalist och expert

exchange-of-ideas-222787_640-2

Den här övningen skapade jag inför ett uppdrag där ett stort gäng chefer ville bli bättre på att leda möten, effektiva möten. En av utmaningarna de hade som mötesledare var att hantera ”mötesstörare”. Såklart har jag som erfaren mötesledare massor av tips att dela med mig av, men jag tänkte att vi skulle börja med chefernas egna erfarenheter av vad som fungerade och vad som inte fungerade, att de skulle få ge varandra goda tips och råd. Men på vilket sätt skulle vi göra det här erfarenhetsutbytet under min workshop? Då fick jag idén att vi skulle kunna göra en mingelövning, och gav deltagarna den här instruktionen: Läs resten av inlägget »


Fisken i vattnet

Det är dags igen, att göra en presentationsrunda som start på ett möte…
”Jag heter… jag jobbar med… så här länge har jag varit anställd…” Gäsp…
När vi gått laget runt kommer jag ändå inte ihåg vad alla hette eller vad de jobbade med…

Dags för nya grepp! Läs resten av inlägget »


Imageboard

Imageboard är en metod man använder för att visualisera en idé, ett koncept eller en produkt. Eller varför inte för att konkretisera ett mål?

Imageboard är ett sätt att ge tankarna en bild som andra kan se. Det kan underlätta att med hjälp av bilder visualisera hur man vill att slutresultatet ska se ut, istället för att bara beskriva det i ord. En bild säger mer än tusen ord, brukar det heta. Eftersom alla har skilda erfarenheter och bakgrunder räcker ofta inte orden till, orden kan ha olika betydelse för var och en. Med ett imageboard så transformerar man ord till bilder. En transformering från ett språk till ett annat.

Syftet är att kommunicera de känslor, den framtoning och de egenskaper som man vill att idén/konceptet/produkten ska förmedla – för oss själva och andra. Skapa en känsla som den slutgiltiga produkten senare ska överensstämma med.

Läs resten av inlägget »


Dela in i mindre grupper

 

 

 

 

 

En metod som är vanlig när man leder ett möte/en workshop – så vanlig att man kanske inte tänker på det som en metod – är att dela in deltagarna i mindre grupper. När man vill få en avslappnad atmosfär är det smart att låta deltagarna få skapa och känna trygghet i det lilla formatet först. Det bildas snabbt band mellan kurskamrater om man får jobba i en mindre grupp till en början.  Det blir en trygghet när man sen agerar i storgrupp. Helt enkelt ett bra sätt för att få igång en grupp, skapa energi och dialog! Det man inte vågar säga i en storgrupp, kan vara mycket lättare att säga i en liten grupp. Läs resten av inlägget »


Ja men, ja och!

yesPara ihop 2-4 personer i varje grupp. Ge dem uppdraget att planera något, t ex en stor fest. De ska turas om att komma med förslag och varje mening ska starta med orden ”ja men”. Låt paren planera en stund. Bryt sedan och gör om övningen. Nu ska varje mening börja med ”ja och”.

Med den här övningen illustrerar du skillnaden på att blockera och acceptera. Deltagarna kommer att märka att dialogen dör direkt av ”ja, men…”. ”Ja men” är som ett kamouflerat nej. De kommer också att märka att ”ja och” genast leder vidare, planeringen drar iväg – allt är möjligt, det blir skojigt, kreativt och ger många nya idéer!

Övningen ger en positiv stämning och en bra upplevelse att utgå från för att prata vidare om hur vi bemöter varandra och varandras idéer. De flesta kan känna igen sig i hur vi slentrianmässigt kommer med invändningar (ja, men…) när kollegor kommer med förslag – vad gör det med kreativiteten och arbetsklimatet?
Bestäm er för att medvetet börja använda ”Ja, och!” och se vart det leder!


Grupparbete – med eller utan redovisning

Sitter man vid småbord kan du låta deltagarna arbeta i smågrupper (3-5 personer i varje grupp) med uppgifter som du lägger ut. Det kan vara samma uppgift eller olika uppgifter vid olika bord – som grupperna sedan får presentera och som övriga kan ge synpunkter på. Läs resten av inlägget »


Bikupa

Den enklaste metoden för att få med alla deltagare är en bikupa. Med hjälp av denna metod tar du även udden av dominanta deltagare.

Gruppen ombeds att diskutera, eller reflektera, två och två eller tre och tre med den/dem man sitter bredvid. Stolarna ska då vridas lite mot varandra så att man verkligen fokuserar på den man ska prata med. Ställ en fråga: Vad tänker ni på nu? Hur ser ni på det här? Vad betyder det här för er? Fundera en stund tillsammans, två och två. Och så vidare. Efter en liten stund bryter samtalsledaren bikuporna och går vidare i programmet. Läs resten av inlägget »


Powerpresentationer/speedmingel

Lära känna-övning med mingel under ordnade former som passar både små och stora grupper

Övningen kräver ett stort rum med plats för deltagarna att röra sig på och mingla. Ledaren behöver använda mikrofon för att kunna höras och kunna bryta när det är dags, kan även stå på en stol för att höras och synas.

speedmingel
Genomförande:

Deltagarna skall ställa sig två och två. När alla hittat en ”partner” så ger ledaren ett ämne som man ska tala om, samt talar om hur lång tid man har till förfogande för detta ämnet, till exempel 3 minuter. Det brukar vara lagom! Säg att ni börjar med ett uppvärmingsämne, för att ni ska förstå hur övningen går till. Till exempel:

Vad jag åt till frukost idag…

Hur lång tid tog det att resa hit…

Läs resten av inlägget »