Tjänster

Teambuilding

När du och din grupp behöver komma vidare i er grupputveckling. För att teambuildingen ska vara effektiv planerar vi tillsammans och sedan leder jag aktiviteten. Du som chef kan kan själv vara med som deltagare eller observatör. Läs mer här om hur jag tänker och jobbar: teambuilding.


Kompetensutveckling och inspiration

Jag kommer till er och håller en utbildning eller en temadag anpassad till era önskemål och efter era behov.
Exempel på innehåll:

”Hur utvecklas grupper? Hur kan vi som arbetsgrupp göra för att komma vidare i vår utveckling?”
”Att förebygga konflikter och bygga effektiva team”
”Metoder för att leda effektiva och roliga möten och kreativa workshops”
”Feedback – ett effektivt verktyg för både personlig utveckling och grupputveckling”
Mina och dina styrkor”  Jag använder Metodbankens Styrkekort och leder en eller flera inspirerande övningar med er grupp.
Personlig effektivitet – om hur du hittar och skapar flow i arbetet”

 

Mötesplanering och processledning

Du anlitar mig för att få hjälp att planera ett stort eller litet möte, en teambuildning, en konferens, en workshop, en utbildning osv. Utifrån syfte, mål och de förutsättningar som finns planerar vi tillsammans och jag fungerar sedan som processledare – alternativt tar vi fram ett körschema som du själv kan använda. Jag kan även komma in i processen när ni nästan planerat klart, för att ”pimpa” upplägget med övningar och metoder för att ge det där lilla extra minnesvärda och roliga.

 
När du som chef eller gruppledare vill ha ett bollplank

Du kanske har funderingar kring grupputvecklingen i ditt team och vill ha ett bollplank i hur du på bästa sätt kan stötta gruppen och ge goda förutsättningar för samarbete och arbetsglädje.
Eller – Du ska hålla en presentation, leda en workshop eller utbildning och vill ha tips och råd!

 

 
Rådgivning

Har du en fråga eller fundering? Tveka inte att kontakta mig, oavsett hur litet eller stort ditt behov är. Frågor via mail besvarar jag gratis och i mån av tid. Har du god framförhållning har du god chans att få hjälp! 

 

Feedback från tidigare kunder

 Kommentera