Ventilera mera

Hinner ni inte prata med varann på jobbet och reda ut små problem?

Om ni har en verksamhet där arbetet går i ett, där det ständigt är nya kunder, patienter eller klienter på kö så är det inte så konstigt. Risken är dock att de små irritationer och missförstånd ni inte hinner med att reda ut medan de är små växer med tiden och blir så kallade kumulativa konflikter. Kumulativ betyder ”att man med tiden plussar på, att någonting ökar eller adderas sakta men säkert.” Då krävs det inte mycket för att små konflikter snabbt ska eskalera. Då kan det räcka med ”en droppe” för att det ska rinna över…

Vad kan ni göra för att inte hamna där?   Läs resten av inlägget »


Arbetsgruppens styrkor

antsEtt sätt att stärka samarbetet i en grupp är att ha en dialog kring samt inventera vilka styrkor som deltagarna har tillsammans, det vill säga gruppens gemensamma kompetens.

Till den här övningen behöver ni en uppsättning kort med styrkor/starka egenskaper. Om ni inte har det kan ni beställa Metodbankens egna styrkekort.

Sprid ut alla kort på ett bord. Ställ er sedan följande frågor: Läs resten av inlägget »


”Daily standups” för effektivt teamarbete

Daily standups är en metod där ett teams medlemmar möts – i samma rum eller digitalt – för att uppdatera sina kollegor. Metoden passar särskilt bra för projektteam. Varje teammedlem ska svara kort på tre frågor:

images-2

Vad gjorde jag i går?
Vad ska jag göra idag?
Behöver jag hjälp med något för att kunna göra ett bra jobb idag? I så fall, med vad och av vem?

Läs resten av inlägget »


Tänd ett ljus

Skarmavbild 2013-12-12 kl. 14.57.56Ibland kan man vilja avsluta en mötesdag lite extra stämningsfullt – till exempel nu i termins- och julavslutningstider. Det var i alla fall min önskan häromdagen då jag planerade för en teambuildingsdag. Jag kom då att tänka på den här tändsticksövningen som är en riktig favorit. Men gruppen jag nu skulle träffa var ganska liten och det fanns inget behov av att korta ner varje persons talutrymme, tvärtom. Jag beslutade då att istället använda små julgransljus och gjorde så här:

När det var dags för en sista avslutande runda fick deltagarna förflytta sig till ett rum bredvid där det fanns ett lagom stort runt bord som vi kunde sitta runt. (Om inte det finns kan det gå lika bra att sätta stolar i en ring eller att resa sig och ställa sig upp i en ring.) Läs resten av inlägget »


Trafikljusmodellen

En modell att använda på arbetsplatsträffar, personalmöten etc.
Används för att uppmärksamma tidiga signaler på att något inte fungerar i verksamheten.

Låt varje dagordning börja med 2 frågor:
1. Vad har inte fungerat sedan vi sågs sist?
Varje person/par får skriva ner exempel på röda eller gula lappar beroende på hur allvarlig man bedömer att situationen är.
Röd lapp = signal om snabb hantering/åtgärd
Gul lapp = signal om åtgärdsbevakning

2. Vad har fungerat sedan vi sågs sist?
Grön lapp = signal om det positiva i verksamheten

Samla in samtliga synpunkter och gå igenom de röda lapparna och se över förslag till åtgärder. De gula lapparna samlas in för avstämning vid nästa möte. De gröna lapparna synliggörs och ger ny energi till verksamheten.

Om ni tänker att ni ska spara tid genom att inte skriva de gröna lapparna – tänk om! Det ger en boost att lyfta fram det som fungerar i verksamheten, ni får tillfälle att glädjas åt det som går bra! Motivera gärna med att det är bra för alla att ni tydligt visar vad ni värderar positivt – det är sådant ni ska behålla och inte förändra!

Läs resten av inlägget »


Jag tycker om…

Enklaste presentations- och lära känna-övningen!
Den passar i alla sammanhang – i skolan, på första projektgruppsmötet, på festen, i ett forum på nätet mm. Eller varför inte i familjen? Kan vara spännande att se om familjemedlemmarna eller kompisarna svarar det man tror att de ska svara!

Läs resten av inlägget »


Gör en framgångsrapport för att motivera och boosta dig själv

Med hjälp av den här enkla metoden kan du motivera dig själv att göra mer av det du är bra på, du får syn på dina egna framgångsrika metoder och får tillfälle att njuta av att du lyckas bra. Metoden kan användas av alla, oavsett vad man jobbar med. Men är du dessutom chef kan den vara extra nyttig. Som chef är du ofta ensam, det kanske är sällan någon kommer och klappar dig på axeln och tackar dig för ett bra arbete.

Avsätt en halvtimma bara för dig själv. Sätt dig ostört i ett rum. Läs resten av inlägget »


Tala i en ljuslågas sken – tändsticksutvärdering

Som avslutning på en aktivitet kan man gå laget runt och låta alla deltagare säga något om hur man upplevt dagen/mötet. Ett problem som ofta uppstår då är att en del deltagare passar på att prata mycket mer än vad man egentligen har tid till! Ett annorlunda sätt att fördela tiden vid en ”laget runt” är att använda tändstickor.

Läs resten av inlägget »