Ring in ett nytt mänskligt år


Nyårsafton 2017 vill jag dela en hoppingivande önskan.
En omdiktning av Nyårsklockan i tidens tecken av Marco Helles. Läs resten av inlägget »


Respekten för andra kommer direkt ur din egen självrespekt

respect

När jag jobbar med grupper (exempelvis en teambuilding) så brukar vi ibland göra en övning för att tydliggöra gruppens normer och spelregler. (Jag använder mig gärna av olika varianter av det här upplägget.) En regel som alla grupper brukar ta upp är ”Visa respekt för varandra”. Men vad menar vi egentligen med begreppet respekt? Vi vill bemötas med respekt, men vad betyder det för var och en av oss? Har vi samsyn på hur ett respektfullt bemötande ser ut? För att vi ska kunna följa en regel är det viktigt att den blir så konkret som möjligt och komma ner på ”hur”-nivå. Hur gör vi när vi visar varandra respekt? Vad lägger vi i begreppet?

Jag har hittat några citat och beskrivningar kring begreppet respekt som kan läsas som inspiration till egen reflektion. Varsågoda: Läs resten av inlägget »


Man får aldrig tänka på hela gatan samtidigt

Det finns mycket livsvisdom i boken ”Momo – eller kampen om tiden” av den tyska författaren Mikael Ende. Den kom ut på originalspråket 1973, men är lika aktuell i idag. En filosofisk barnbok som är ett måste att läsa för alla som vill bli effektiva! Bokens huvudperson är en liten flicka – Momo. Momo som är föräldralös rymmer från ett barnhem och bosätter sig i ruinerna efter en gammal amfiteater utanför en by. Hon får många nya vänner, både vuxna och barn, som kommer och besöker henne. Amfiteatern blir en samlingsplats för musik, glädje och samtal. En av Momos främsta egenskaper är att hon verkligen kan lyssna. När hon lyssnar försvinner människornas problem, de hör vad de själva tänker. Hon lyssnar så att Läs resten av inlägget »


Det vi fruktar mest… Our deepest fear…

”Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. Det vi fruktar mest är att vi har omätliga krafter.

Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss, vem är jag att vara briljant, underbar, begåvad och fantastisk? Men hur skulle du kunna vara något annat?

Du är ett av Guds barn. Världen är inte behjälpt av att du låtsas vara obetydlig. Det finns inget upplyst i att krympa, så att andra människor i din närhet slipper känna sig osäkra.

Vi är skapta för att briljera, så som barn gör. Vi är födda för att förverkliga den Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss, den finns i alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.

När vi har frigjorts från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.”

 

”Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are you not to be?

You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about
shrinking so that other people won’t feel insecure around you.

You were born to make manifest the Glory of God that is within you. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Marianne Williamson (ur boken/from the book:  A Return to Love)
livestream_1230b

Läs resten av inlägget »


Blåsippan i kungens trädgård

1024px-Hepatica_noblis_20060501_004Det var en gång en kung, som gjorde ett besök i sin trädgård. Till sin förvåning fann han att både blommor, buskar och träd slokade och var på väg att vissna. Han frågade sina växter hur det kunde komma sig.

Eken sa att den slokade eftersom den inte kunde bli lika hög som tallen. När han vände sig till tallen fann han denne döende, eftersom den inte kunde blomma som rosen. Rosen vissnade eftersom den inte kunde ge frukt som apeln. Och på samma sätt var det med den ena växten efter den andra.

Läs resten av inlägget »


Nelson Mandela

nelsonmandela
Nelson Mandela – en av tidernas största fredskämpar och en av världens mest respekterade människor.

Han föddes 1918 i Sydafrika och dog, nästan hundra år senare, i samma land. Han var politikern, advokaten och statsmannen som hela livet kämpade för allas lika rättigheter.

Nelson Mandela blev Sydafrikas första svarta president i ett historiskt val 1994. Mandela, som suttit fängslad i 27 år av den rasistiska apartheid-regimen, blev en global symbol för frihet, förhandling, fred och försoning.

Han var en av de sällsynta ledare som på ett naturligt sätt attraherar följare. En förebild som med sin glöd och till synes gränslösa energi lockade fram samma sak hos andra. Världen över beundras Nelson Mandela för sitt mod, engagemang och uthållighet. Övertygelse, värdighet och lyhördhet är några av de egenskaper som tillskrivs honom. Han var mänsklig, nästintill övermänsklig – och mycket vältalig.
Här är ett urval av hans bevingade ord och berömda citat. Läs resten av inlägget »


Martin Luther King

king

Martin Luther Kings mest berömda ord:

”Jag har en dröm, att nationen en vacker dag skall resa sig och göra den verkliga innebörden av sin troslära till verklighet: ”Vi anser att dessa sanningar är självklara, att alla människor skapats som likar.” /…/ Jag har en dröm, att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation där de inte blir dömda efter sin hudfärg, utan för hur de verkligen är.”

Fler citat:

”Ta det första steget med tillit. Du behöver inte se hela trappan. Allt som behövs är att du tar det första steget.”

”Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred, som vi har gjort det för krig.”

”Om vi utgår ifrån att livet är värt att leva och att människan har rätt att överleva, då måste vi hitta ett alternativ till krig.”

Läs resten av inlägget »


100-årskalaset

Love by HandsVad uppskattar du mest i livet?
Vilka av dina relationer betyder något för dig?
Vilka av dina värderingar är de viktigaste?

Läs resten av inlägget »


Värderingstips

Tipspromenad är ju en välkänd aktivitet som kan användas på många sätt både utomhus och inomhus. Det vanligaste är väl att frågorna är i form av kunskapsfrågor, men de skulle också kunna vara värderingspåståenden som inte har några rätt eller fel. Läs resten av inlägget »