top of page

Önskedagen

Uppdaterat: 11 juni 2018

I den här presentationsövningen får ni fram mer av personliga intressen och önskningar istället för det vanliga med utbildningar och arbetslivserfarenheter. Den passar bra i en ny grupp men även i en grupp där alla redan känner varann.


Gör så här:

1) Introducera övningen:

"Fundera på vad du helst skulle vilja göra om du fick en ledig dag. Något som du älskar men som du vanligtvis inte har möjlighet att göra. En riktig önskedag... :) Vad skulle du helst av allt använda dagen till?"


2) Alla funderar enskilt några minuter


3) Dela in deltagarna i smågrupper eller i par, där de får berätta om sin önskedag för de andra.


4) Återsamla i helgrupp och be grupperna att kort redovisa.Tips: Inled med att läsa dikten Önskedagen, av Wilhelmina Stålberg. Personen i dikten längtar, men får aldrig sin önskedag... Är det då dumt att önska? Vad tycker ni?


Hur dumt som människor önska!

Jag önskar en stockros vid fönsterträt,

en enda liten misse i knät

och en liten vrå av världen

och en hjärtans kär, som höll härvans garn

och kallade mig sitt rosenbarn,

när jag satt med mitt nystan vid härden.

Jag räknar och räknar timarnas slag,

men aldrig kommer min önskedag.Comments


bottom of page