top of page

3+3+3 Enkel utvärdering av möten

Uppdaterat: 7 juni 2018

Hur ska mötet utvärderas? Om du vill veta vad mötesdeltagarna tyckte kan du göra en enkel utvärdering vid slutet av mötet. Då får du en bra värdemätare på om mötet var lyckat eller ej och kan få förslag på förbättringar.Gör så här:

Dela ut post it-lappar till deltagarna. Be dem att skriva ner tre bra saker med mötet, tre mindre bra eller rentav dåliga saker och tre förslag på förbättringar. En sak per lapp - så det går att sortera sen.

Sammanställ och reflektera över om det är något som kan göras annorlunda till nästa gång.

Comments


bottom of page