top of page

Att förebygga och förstå konflikter - två kulturer

Övning/rollspel som går ut på att arbeta och ha roligt och samtidigt få insikt i hur det är att möta en ny kultur.


  1. Deltagarna delas in i två grupper. Den ena gruppen heter kultur "P" och den andra heter kultur "Q".

  2. Skilj grupperna fysiskt i 2 olika rum

  3. Instruera respektive grupp vilka regler som gäller i respektive kultur. T.ex. - Alla ni som är här tillhör en fantastisk kultur, P-kulturen. Status är ungdom i denna kultur, det man pratar om är vikt, fysiskt utseende och träning. Man är mycket intresserad och nyfiken på varandra. Könen har lika status. Äldre har inget berättigande. Materiella tillgångar är eftersträvansvärda. Det är status att introducera en främling. Regler för kommunikation är att den som är yngst inleder samtalet. Fysisk kontakt förekommer inte mellan åldersgrupperna. Äldre svarar enbart på tilltal. Vi måste se varandra i ögonen när ni talar. Kommer en ny person in, så ska alla omsluta den nya personen i en ring. Man pratar om vem som tränar vad och hur mycket, vem man är, vikt. träning och utseende. När man säger hej så klappar man på axeln. När man säger ja så knäpper man med fingrarna. Nej är ett hugg ned med handen. När vi visar intresse så håller vi en lur mot örat, när vi är ointresserade korsar vi armarna framför bröstet. "Förstår inte" är händerna mot huvudet.

  4. Den andra gruppen får andra/motsatta regler att agera efter.

  5. Efter att de båda grupperna har tränat i sina roller skickar respektive grupp ut kontaktpersoner till den andra kulturen, för att pejla hur den är.

  6. De kommer tillbaka efter en stund och rapporterar vad de har upplevt.

  7. Sedan öppnar resp. grupp ambassader hos varandra, och ambassadörerna ska anstränga sig för att smälta in i den nya kulturen och skapa kontakter.

  8. Efteråt pratar alla i hela gruppen om hur de upplevde övningen och hur det kändes.Komentáře


bottom of page