top of page

Att illustrera med en berättelse eller citat

Uppdaterat: 24 maj 2018

Ni kanske undrar varför "Citat, dikter, berättelser, metaforer" är en av kategorierna i denna metodsamling?

Människor har nog alltid berättat historer för varandra. För att trösta, underhålla, fördriva tid, slappna av och bygga relationer.

Det finns många vackra, tänkvärda, roliga citat och berättelser som man kan läsa för att illustrera, sätta myror i huvudet, eller bara för att roa. Jag samlar ständigt bra historier och publicerar dem i Metodbanken allt eftersom.


Så här tänker jag: När man planerar ett upplägg för en konferens, en inspirationsdag, en teambuildingsaktivitet, en metoddag, en planeringsdag - ja vilken dag som helst faktiskt där människor ska mötas - så har den ju ett syfte. Man har en tanke, ett mål med dagen, en intention om att deltagarna skall göra något särskilt, komma vidare i en process och så vidare. En sådan dag behöver variation, man kan inte bara rada upp ett antal gruppövningar, eller enbart visa bildspel - det är svårt att lyckas med sitt syfte då.


Ett citat, en berättelse eller kanske en saga kan användas på många sätt. Du kan inleda med en berättelse för att slå an en ton. Du kan avsluta ett möte för att få alla att fokusera på vad som är viktigt, eller kanske använda en dilemmasaga som start på ett arbete med värdegrund och bemötande.

Pedagoger som använder sagor i undervisning betonar att de förmedlar ett budskap och att det är en form av kommunikation mellan den som berättar och de som lyssnar. Det kan finnas mycket att lära av en saga: sociala färdigheter, lära sig av text och innehåll och att uppleva sagan.

I sagans värld finns också det grundläggande för kreativitet - ingenting är omöjligt!

Comments


bottom of page