top of page

Bottennapp och höjdpunkt

Ett sätt att utvärdera en kursdag, en lektion, en konferens eller veckan/året/säsongen.


Gå laget runt och ge alla chansen att berätta om sitt bottennapp och sin höjdpunkt. En i taget har ordet. Inled med att du själv bjussar på ditt bottennapp och din höjdpunkt. Försök att variera nivå på dessa för att visa att det kan handla om både små och stora saker. Berätta även att det som sägs i rummet stannar i rummet och att man har rätt att säga pass.Comments


bottom of page