top of page

Brainstormingsövningar

Uppdaterat: 29 maj 2018


Brainstormingsövningar kan användas vid problemlösning när ni vill få fram en mängd idéer eller om ni vill utveckla en idé.

Idéerna ska flöda utan värdering. Kvantitet är en väg till kvalitet. De "dumma" idéerna är värdefulla - de kan vara klivstenar och en väg till en god idé. Att skapa en tillåtande atmosfär är alltså avgörande för resultatet. Ofta kan det vara bra att inleda med en uppvärmningsövning för att få alla att förstå vad det handlar om och för att få alla att slappna av så att de kan ge fritt utlopp för sina idéer.


Spelregler:

  • Negativ kritik är förbjuden. Kritik av idéer är viktigt, men kommer i ett senare skede.

  • Släpp tanken fri! I första skedet skall alla idéer fram. Inga hämningar. Galna idéer, tankar som provas och ofärdiga idéer eftersträvas.

  • Kvantitet önskvärd. Många, många idéer ska fram. Vad ni anser vara kvalitet för ert arbete avgörs senare.

  • Bygg gärna på andras idéer. Kombinera idéer. En "tråkig" eller "galen" idé kan vara just den som leder vidare till ytterligare idéer som ger problemet en lösning.

Viktigt att göra spelreglerna tydliga för alla. Att uppmuntra. Att skriva upp idéerna. Hela tiden vara beredd på att någon eller några, trots alla förmaningar, börjar värdera idéerna. Detta beteende bör vänligt men bestämt avvisas, eftersom det leder till färre idéer.


SE UPP FÖR KREATIVITETSHÄMMANDE PERSONLIGHETSTYPER


Det kan vara bra att känna igen några typiska personlighetsdrag som hämmar idéskapandet, så att du är beredd på dem och kan fundera på hur du ska bemöta dem på bästa sätt.


Kritikern: den som sågar alla förslag


Den otrygga gillar inte förändring och vill inte misslyckas. Tycker nog det är bra som det är.


Paragrafryttaren menar att det går inte, det bryter mot lagar eller regler (som kanske inte ens finns).


Den otålige vill se snabba resultat, det räcker med två idéer sen kan vi välja. Kan ta död på processen innan de bästa lösningarna har kommit och kan dra förhastade slutsatser.


Sluta inte för tidigt!


Fem faser:

  1. Vanliga idéer och associationer

  2. Tystnad eller lägre tempo i idéutvecklingen

  3. "Storhjärnan" börjar fungera

  4. Tystnad eller mindre produktion under en stund

  5. Nu kommer de ovanliga idéerna fram!

Värdering och prioritering När brainstormingen är över, är det dags för någon form av utvärdering. Den kan göras av hela gruppen, en mindre grupp, direkt eller vid ett annat tillfälle. Det händer dock ofta att man vid utvärderingen utvecklar och bygger vidare på idéerna som kommit fram, då kan det vara bra om hela gruppen fortfarande är samlad. Vid utvärderingen kan du låta deltagarna med hjälp av klisterprickar eller liknande markera vilka idéer de tror mest på. Alternativt kan ni tillsammans försöka dela in idéerna i olika kategorier:

- Kan användas direkt

- Intressant och bör utvecklas ytterligare

- Intressant men bör inte utvecklas ytterligare

Det går också att värdera genom PMI-metoden

Vad är positivt/plus? Vad är negativt/minus? Vad är intressant?

Ett annat prioriteringsverktyg är PICK-graf.


Stop and Go Stop and Go är en variant av brainstorming som fungerar som så att deltagarna stormar ca 10 min, sedan tar gruppen paus i ca 10 min. Denna procedur upprepas man känner att man fått ut maximalt av övningen. Det här upplägget kan vara bra för att undvika idéutmattning.

Comments


bottom of page