top of page

Cafédialog kring arbetsmiljö

Uppdaterat: 22 mars 2018

Den här övningen är en form av "cafédialog", för att på ett strukturerat sätt ha dialog med stor delaktighet exempelvis på en arbetsplatsträff. Ämnet i detta exempel är företagets arbetsmiljö - de utvecklingsområden som identifierats i en medarbetarundersökning.  


Exempel på ämnen för dialog:

1. Hantera stress - vad kan vi göra, vad behöver vi för att på ett bra sätt hantera stress?

2. Tydliga mål - vad kan vi göra, vad behöver vi för att känna att vi jobbar mot tydliga mål?

3. Bra bemötande - vad kan vi göra, vad behöver vi för att uppleva ett bra bemötande oss emellan?


Utse ett antal personer som är ämnesansvariga (lika många som antal ämnen), som får ta varsitt grupprum/bord. Övriga medarbetare delas in i grupper. Grupp 1 startar med det första ämnet, grupp 2 med andra ämnet osv. Efter 15/20/30 minuter avslutas första sittningen och gruppen går vidare - men inte som helgrupp. Några personer går till ett rum/bord och några går till andra rummet/bordet osv.. Detta för att få möjlighet att diskutera med så många kollegor som möjligt. Efter ytterligare 15/20/30 minuter upprepas proceduren (ju fler i varje grupp desto fler minuter i varje sittning).

De ämnesansvariga ansvarar för att hålla dialogen igång, hålla den röda tråden, föra vidare det tidigare grupp/grupper pratat om, se till att det antecknas och att tiden hålls.Som inledning till denna övning kan man visa ett bildspel som sätter in ämnet/ämnena i ett sammanhang och illustrerar temat. T ex visa resultaten från medarbetarundersökningen. Skriv också ner frågorna/ämnena gärna kopplat till namn på de ämnesansvariga. Det är även bra att ta fram åhörarkopior. Berätta också vad dokumentationen av dialogen ska användas till, och vad nästa steg blir.

Exempelvis så kan alla anteckningar från dialogen sammanställas och presenteras på nästa arbetsplatsträff. Med detta som utgångspunkt kan man komma överens om ett antal aktiviteter att göra för att öka möjligheterna till att hantera stress, ha tydliga mål och ett bra bemötande. Även i detta kan medarbetarna vara delaktiga, och prioritera bland aktiviteterna samt vara med och planera inför dem. (Hur man gör en enkel handlingsplan läser du om här.)


Övningen tar ca 70-90 minuter, beroende på hur många man är, hur lång introduktion och hur lång gemensam avslutning man har.


Denna variant av cafédialog passar att vara en del av ett program/en dagordning. Man kan också använda sig av cafédialog som metod för en hel dag. Du kan läsa mer om det här.

Comments


bottom of page