top of page

Stå i ordning

Uppdaterat: 29 maj 2018

En aktiverande övning för att lära känna varandra som passar både små och stora grupper. Om gruppen är stor kan den delas i flera lag och övningen kan köras parallellt i rummet. Be dem sortera sig utifrån det du säger. Det kan vara skostorlek så att den som har minst storlek står längst fram. Ordningen kan också utgå från hårfärg, nyans på byxorna eller efter ålder.


Exempel på upplägg:


Vi börjar lätt..... Gruppen får i uppdrag att placera sig på en linje i rummet (exempelvis längs en vägg, i en korridor) i förhållande till var man är född - längst söderut - längst norrut. Fler variabler: Hur många år man jobbat inom organisationen, hur många språk man kan tala...


Nu blir det svårare... Be gruppen att under total tystnad lösa uppgiften att inordna gruppen i ordning med den som har ljusaste håret längst fram och mörkaste längst bak. Man kan också använda skostorlek, ålder, födelsedag inklusive månad, ögonfärg eller längd som variabel.


Tips: Övningen kan även användas som en metod för att illustrera mångfald och representation i en grupp. Det blir väldigt tydligt vad som är det vanliga i gruppen (normen) exempelvis när gruppen sorterar sig efter var man är född . Tänk på...  I verkligheten sorterar vi och stoppar människor i fack hela tiden. Detta sker ofta för att förenkla verkligheten men det är kanske inte alltid av godo. Övningen ovan kan ligga till grund för en diskussion om hur vi sorterar varandra och vad det leder till. Om gruppen till största delen är människor födda i Sverige kan det kännas utpekande att vara den enda som inte är det. Om man väljer det som sorteringsuppdrag kan man fundera i förväg på hur det kommer att bli. Som ledare kan man gärna stå på den sidan av rummet där den/de som är i minoritet kommer att placera sig. Ingen ska känna sig utsatt eller utanför.Comentarios


bottom of page