top of page

Det var en gång en myra...


Det var en gång en myra. Han gick till jobbet tidigt varje morgon för att arbeta. Myran var flitig och gillade sitt jobb. Företagsägaren lejonet blev överraskad när han såg att myran var effektiv utan arbetsledning. Han tänkte, om myran är så effektiv nu, tänk då hur effektiv han skulle vara med en arbetsledning.


Lejonet anställde därför kackerlackan som hade ledarskapsutbildning och var känd för sina grundliga rapporter. Kackerlackans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema. Hon behövde även en sekreterare för att föra anteckningar. Kackerlackan anställde spindeln för att hålla ordning på det växande arkivet och för att svara i telefonen.


Lejonet var exalterad av de rapporter som kackerlackan lämnade in och bad henne göra diagram över produktionen och analysera utvecklingen. Dessa dokument kunde lejonet visa sin chef.


Kackerlackan var tvungen att köpa en stor dator och anställda flugan för att ansvara för it-avdelningen.


Myran som tidigare var en glad och produktiv arbetstagare ogillade sitt nya jobb. Han var numera tvungen att gå på olika kurser och beskriva sitt arbete i rapporter och registrera avvikelser, med mera.


Lejonet tyckte att det var hög tid att anställa en chef till avdelningen där myran jobbade. Det jobbet fick biet, var första insats var att köpa en fin matta och en ergonomisk stol till kontoret. Biet anställde en assistent och köpte en dator för att kunna framställa en plan för att optimera arbetet och budgeten.


Enheten där myran jobbade var inte längre en trevlig arbetsplats, det rådde dålig stämning. Lejonet föreslog att biet skulle kartlägga arbetsmiljön. Det framkom att myrans enhet hade högre kostnader och minskad produktivitet.


Då tog lejonet kontakt med ugglan, en konsult vars uppgift var att undersöka och föreslå ändringar.


Efter tre månaders jobb kom ugglans rapport: det är för många anställda.


Vem lejonet avskedade först? Myran, då rapporten visade att han led av ”brist på motivation och hade en negativ inställning”.


 Comments


bottom of page