top of page

Du får inte säga R

Uppdaterat: 11 juni 2018

Det här är en aktiv och rolig övning då du måste våga misslyckas...

Passar mellanstora grupper. Ställ upp alla deltagarna på två led. Instruera att de ska få improvisera och spela upp en scen, till exempel Glassförsäljare och kund.


Tempot ska vara ganska högt. Ena ledet är kunder och det andra ledet är glassförsäljare. Kunden längst fram i kön börjar ställa frågor till glassförsäljaren längst fram i sin kö om vilka glassar det finns i år. Ingen får använda sig av bokstaven R. Så fort någon säger ett ord med bokstaven R i, får den ställa sig sist i kön. Efter ett tag byter du scen, exempelvis till läkare och patient, mäklare och kund, förälder och barn, servitör och restauranggäst.


Tanken med övningen är att det är tillåtet att det blir fort och fel! När vi anstränger oss för att säga rätt stoppas det kreativa flödet upp. Så håll tempot, och tänk inte så mycket!

Comments


bottom of page