top of page

"En person som har betytt mycket för mig"

Uppdaterat: 25 maj 2018


Att berätta om sig själv genom att utgå ifrån en person som haft stor betydelse i ens liv kan ge oerhört mycket. Det är bra om du har hunnit känna in gruppen lite så att du vet vilken personlighetsnivå du ska lägga övningen på. Som ledare kan du styra nivån genom att föreslå att det ska vara en person från uppväxten, en förebild från arbetslivet, en känd person och så vidare.


Den här metoden passar bra även i grupper där man redan känner varandra. Kan användas  i syfte att fördjupa gemenskap, exempelvis som start på en konferensdag eller ett projekt.


Gör så här: Be deltagarna att blunda och tänka på en person som på något sätt betytt mycket för dem. När de har funderat klart och kommit på en person tittar de upp och du vet att de är färdiga.

Dela in deltagarna i par och be dem berätta för varandra vem de tänkte på och varför. Ge dem ett visst antal minuter och uppmana dem att se till att båda hinner med att berätta. Först skall den ena vara berättare och den andra lyssnare - efter halva tiden byter man.

När lite mer än halva tiden har gått kan du som ledare checka av att de bytt.  Därefter får de presentera varandra med namn och berätta om personen de valt.

Comentários


bottom of page