top of page

Fånga flaskan/bollen - namn kom-i-håg

Uppdaterat: 25 maj 2018

Deltagarna står i ring och gruppledaren har tre-fyra flaskor i beredskap. Flaskorna kan vara av PET-typ (plast) ca 50 cl är en lämplig storlek.


Gruppledaren börjar med att säga mottagarens namn och kasta en flaska till denne. Denne säger näste mottagares namn och kastar vidare. Gå ett varv till alla haft flaskan. Därefter tar gruppledaren flaskan igen, säger namn och kastar till samma person igen. Efter en stund kan man lägga till en flaska till och en flaska till efter hur många gruppen klarar att hålla igång samtidigt. Be gruppen vara observanta på att det krävs koncentration och gärna någon slags gemensam grupprytm för att detta skall fungera.


コメント


bottom of page