top of page

Förändringsövning

Uppdaterat: 25 maj 2018

Två olika alternativ beroende på vad du vill belysa.Alternativ 1

Alla ställer sig upp två och två och granskar varandra detaljerat för att sedan vända varandra ryggen till och förändra några saker på sig själv. Sen vänder man sig mot varandra igen, och ska då upptäcka vad som förändrats. Detta kan upprepas flera gånger. Fråga sedan hur man gjorde förändringen - vanligtvis plockar man bort synliga ting, flyttar runt glasögon och gömmer sjalar. Uppmärksamma de som försett sig med något nytt. Många tror att det handlar om att ge upp saker när förändring ska genomföras. Förändring är likvärdig omdaning, utveckling och förvandling. Inte alls så nära besläktat med avskalning som vi verkar tro.


Alternativ 2

Alla ställer sig upp två och två och granskar varandra detaljerat för att sedan vända varandra ryggen till och förändra några saker på sig själv. Sen vänder man sig mot varandra igen, och ska då upptäcka vad som förändrats. När de gjort detta ber man deltagarna att återigen vända sig om och ändra något mer, och så tillbaka och så vidare.. Detta ska upprepas många gånger! Troligen börjar man efter ett tag att smågnälla: det går inte, det är omöjligt, det är svårt, jag vill inte, varför ska vi göra det här?, Skriv upp alla invändningar du hör för dig själv och när övningen avslutats frågar du även deltagarna hur det kändes, vad de tänkte.... En slående likhet finns med det motstånd som kan finnas hos medarbetare vid organisationsförändringar.

Comments


bottom of page