top of page

Förkunskaper och fördomar

Uppdaterat: 11 juni 2018

Syftet med den här övningen är att skapa delaktighet kring ett ämnesområde, ta reda på deltagarnas förkunskaper och vad de är intresserade av inom ämnet.


Gör så här: Para ihop deltagarna två och två och be dem skriva ner det de kommer på under tre rubriker - skriv dem på tavlan:

Låt grupperna redovisa det de kommit fram till, ta en rubrik i taget. Kommentera efter hand.

Under "Det här tror jag" bemöter du det som de tror och kommenterar om det är sant eller inte, frågar var de hört detta och så vidare.

När alla har redovisat så vet du vad du ska fylla din presentationen med -utifrån vad som saknas och vad som kommit fram under rubriken: "Det här vill jag veta."

Comments


bottom of page