top of page

Flytta stolar

Uppdaterat: 22 mars 2018

Övningen har tre syften som kan betonas beroende på grupp och sammanhang.

1) Att uppleva hur svårt det kan vara att kommunicera om man har olika normsystem och kultur.

2) Att uppleva att vara i minoritet respektive majoritet och hur man förhåller sig till det.

3) Att öva sig i konflikthantering.


Beskrivning: Deltagarna får i tystnad varsin lapp med ett uppdrag kring att flytta stolar. Lapparna ger olika instruktioner till olika deltagare, t.ex. ställ stolarna i en cirkel, ställ stolarna upp och ner. Uppgiften går att lösa så att alla har slutfört sitt uppdrag, men det skapas ofta kaos när de olika grupperna krigar med varandra om stolarna.

Görs med fördel efter en paus.


Material: Uppdragslappar, många stolar, ett rum utanför med en ren/fri vägg.

1. Be deltagarna ställa upp sig på ett led utanför rummet och vara helt tysta. Berätta att de nu ska få varsitt uppdrag som de ska lösa utan att tala med varandra. Säg att de ska vänta tills de får startsignal.

2. Ge varje deltagare en lapp när hon/han går in i rummet. När deltagaren har läst instruktionen ta tillbaka lappen/ha en korg där de ska slänga lappen.
Följande lappar finns:Ställ alla stolarna vid väggen


Ställ alla stolar upp och ner


Ställ alla stolar i en cirkel


Bär ut alla stolar ur rummet


Lapparna måste anpassas så att de passar för rummets förutsättningar. Uppgiften måste gå att lösa för alla. (Ovanstående uppdrag löser man förstås genom att man bär ut alla stolar, ställer dem upp och ner i en cirkel vid väggen!)


3. När alla deltagare har kommit in i rummet, ge startsignal.


4. Deltagarna kommer nu att försöka lösa sin uppgift, bråka om stolarna och ha olika taktiker för att kommunicera kring sina uppdrag. Var noga med att ha full koll på att de inte får prata med varandra, rita eller något liknande. Hetsa dem gärna att de ska lösa uppgiften så fort som möjligt.


5. Låt dem lösa uppdraget eller bryt när energin börjar gå ner. Be dem ställa sig i en cirkel på golvet.


6. Frågor: Vad var det som hände? Vissa kommer ha förstått att de fått olika uppdrag, andra inte. Skriv upp följande frågor på blädderblock eller motsvarande. Prata i storgrupp eller dela upp i grupper eller bikupor.

Hur reagerade jag på situationen?

Hur kommunicerade jag med de andra?

Hur upplevde jag när jag märkte att någon motarbetade mig?

Vad kände jag när jag träffade någon som hade samma uppdrag som jag?

Om de inte löste uppdraget: Var det möjligt att lösa uppdraget så att alla var nöjda? Varför hände det inte?

Vad skulle ha behövts för att ni skulle kunna ha löst uppdraget?

Om de löste uppdraget: Hur kom ni på lösningen? Hur lyckades ni få varandra att förstå?


Samtal och reflektion

Vilka situationer i samhället kan man jämföra denna upplevelse med? Här kan man associera till att komma till ett nytt land och inte förstå koderna, att vara i en majoritets/minoritetssituation, att jobba i "stuprör" och inte se helheten, att inte samarbeta för att nå mål osv. Man kan gärna dela ut exempelvis 10 lappar med ett uppdrag, 8 med ett annat uppdrag, 4 med ett tredje osv. för att på så vis skapa en tydlig majoritets/minoritetssituation.Commentaires


bottom of page