top of page

Gruppövningar med bilder

Uppdaterat: 29 maj 2018

I de här övningarna använder du dig av bilder, till exempel svartvita kort. Ta gärna motiv som ligger en liten bit ifrån den vardag som deltagarna lever i. Deltagaren får välja mellan ett antal bilder och äger ”själv” sin egen tolkning av bilden. Genom att uttrycka sin uppfattning med en bild aktiveras fantasi och symbolspråk. Det är också lättare att komma förbi ett kategoriskt tänkande i rätt och fel.

Presentationsövning – gör så här:

  1. Sprid ut alla bilder på ett bord eller varför inte mitt på golvet! Alla får välja en bild att presentera sig utifrån. Eventuellt kan man få fundera ut ett kort, utan att plocka upp det. Flera deltagare kan ju välja samma kort, i så fall får man vänta med att plocka upp det tills det är personens tur.

  2. Ta en sedan en runda där var och en säger något utifrån sin bild.

Tips: Kan vara bra att tidsbegränsa, exempelvis genom att säga att alla har ett par minuter var.Utvärdering – gör så här:

Be deltagarna välja en bild var som får symbolisera hur de tycker och tänker. Deltagarna associerar utifrån bilderna, och väljer ut den som bäst symboliserar en situation, ett läge i en fråga. Till exempel: ”Så här tycker jag om dagen!”, ”Så här uppfattar jag stämningen i gruppen just nu” eller ”Så här uppfattar jag vår organisation just nu.”Dialogövning – gör så här: Att använda bilder kan också vara bra när du vill få igång deltagarna att prata med varandra om sig själva. Kan användas för att reflektera över sig själv som arbetskamrat, ledare osv.

  1. Sprid ut korten med bilder på ett bord eller på golvet.

  2. Låt deltagarna välja ut en bild var.

  3. Be nu deltagarna att fundera individuellt över vad bilden de valde kan säga om dem som arbetskamrat/ledare!

  4. Sätt er sedan i grupper om fyra, gärna blandat, det vill säga inte med de närmaste arbetskamraterna.

  5. Diskutera era bilder och er själva som arbetskamrat!

Läs också om Fotokorten.

Comentários


bottom of page