top of page

Gruppvis presentation - låt mig få presentera...

Uppdaterat: 29 maj 2018

Rolig start på en konferens där man vill få igång kreativitet och aktiviteten för resten av dagen. Bra om grupperna kan sitta ostört vid "öar" eller i grupprum. Kul om det finns rekvisita för redovisningen! (Men inte ett måste.) Passar mellanstora och stora grupper. Jag har gjort den med 80 personer med gott resultat! Då blir det dock inte så mycket fokus på var och en vid presentationen.


Gör så här: Deltagarna samtalar i mindre grupper - uppdraget är att hitta en gemensam nämnare, helst inte det första man kommer på (typ vi jobbar alla på samma ställe - för det vet vi ju alla troligen redan) utan de får gärna gräva lite djupare, utanför arbetslivet.


För detta kan grupperna få mer eller mindre tid. Ju mer tid desto roligare brukar det bli - för då har de även tid att fundera på sin redovisning/presentation.


Gruppen skall också utse en person som startar redovisningen med att presentera alla med namn. Därefter skall gruppen på något sätt presentera sig utifrån den gemensamma nämnaren som de hittat. HUR de gör är upp till gruppens kreativitet...


Tips: Om man har lite tid, får de sitta kvar vid borden, får mindre tid för redovisningen och ingen rekvisita. Redovisningen kan då också ske från borden.


Om man har gott om tid är det bra att understryka att de kan ta god tid på sig att leta efter den gemensamma nämnaren, och poängtera att de gärna får ta ut svängarna vid redovisningen. Grupperna får gärna kliva fram på "scenen".Comments


bottom of page