top of page

Hot och hopp

Uppdaterat: 11 juni 2018

Den här övningen är mycket användbar i början av ett möte, passar bra som nystart och terminstart. Den är överraskande effektiv! Människor med ganska olika åsikter kan få en gemensam bas och samtalen koncentreras till det som känns viktigt.


Så här går det till:

Var och en funderar enskilt under fem-tio minuter på vad de upplever för hot och vad som ger dem hopp när det gäller


a) den egna arbetsmiljön - gruppen/klassen/enheten 

b) omvärlden -

hela skolan/den stora organisationen.


Var och en redovisar sina tankar, vilket antecknas av en utsedd person exempelvis på stora pappersark på väggen, utan att värderas och diskuteras. Sedan reflekterar ni enskilt och därefter tillsammans över vad det är ni ser på de fyra pappersarken. Ni har nu gjort en gemensam omvärldsanalys som utgångspunkt för ett fortsatta arbete!

Comments


bottom of page