Jag tycker om...

Uppdaterat: 8 juni 2018

Enklaste presentations- och lära känna-övningen!

Den passar i alla sammanhang - i skolan, på första projektgruppsmötet, på festen, i ett forum på nätet med mera. Eller varför inte i familjen? Kan vara spännande att se om familjemedlemmarna eller kompisarna svarar det man tror att de ska svara!Alla svarar på det här frågorna:


Jag tycker om…

Jag tycker om…

Jag tycker om…

Men jag tycker inte om…


I vissa sammanhang kan det vara på sin plats att ha regler - det man svarar får till exempel inte rikta sig mot personer (mobbing och kränkningar är inte tillåtet!) utan det ska vara saker, intressen, aktiviteter och beteenden man gillar eller inte gillar. I övrigt kan det vara helt fritt att svara vad man vill - alternativt att man styr in på ett särskilt område. Till exempel "Hur ska vi vara mot varann i skolan/på jobbet?" När man sammanställt alla svar har man en form av bruttolista för hur vi ska vara mot varann för att få en arbetsmiljö där alla trivs!


Ni kanske undrar varför det är tre "Jag tycker om..." och bara en "Jag tycker inte om..."?

Jag tänker att det är mest produktivt att vara så positiv som möjligt. Om man har många saker man inte tycker om, och skulle vilja skriva det så blir utmaningen att vända på det - och beskriva beteendet man gillar! Men allt kanske inte går att vända, så en negativ sak är tillåtet. Antalet "Jag tycker om..." kan naturligtvis vara fler än tre - beroende på syftet med övningen och hur lång tid man har på sig.


Variant: Med barn och ungdomar kan man göra det i form av en gissningslek. Deltagarna skriver då svaren på lappar, som samlas in. Ledaren tar sedan en lapp i taget, läser högt vad det står och gruppen får gissa vem som skrivit den.