top of page

Kommunikation är inte alltid lätt...

Uppdaterat: 29 maj 2018


Syftet med den här övningen är att skapa förståelse för hur beteenden och bemötande påverkar människor i ett samtal. Ni kan vara allt från två till 50 i denna övning.

  1. Gruppen delas in i par som sitter eller står mittemot varandra för att kunna samtala. Är gruppen ojämna i antal kan någon grupp ha en tredje person som "observatör", alternativt att du själv som gruppledare bildar par med någon.

  2. Gå igenom att det är en övning i kommunikation, där det är viktigt att spela med i de instruktioner som ges.

  3. Ge alla i uppgift att tänka ut ett ämne/en historia som de lätt kan prata om. Ämnet får väljas helt fritt, exempelvis ett fritidsintresse, mina husdjur, något som hände igår och så vidare.

  4. En person i paret skall nu berätta sin historia under tre minuter för sin samtalspartner. Den andra personen skall då lyssna men får i uppdrag att vara totalt ointresserad av den man har framför sig samt vara helt tyst. Lyssnaren skall utstråla nonchalans och ointresse. Koppla därefter tillbaka - hur kändes det att få det här bemötandet när de skulle berätta sin historia?

  5. Den andra halvan av gruppen berättar nu sin historia i tre minuter. Den som lyssnar får i uppdrag att genom kroppsspråk och tal säga emot den person de har framför sig, att i varje stund ifrågasätta personen de har framför sig. Koppla tillbaka - hur kändes det att få det här bemötandet?

  6. Turen går över igen, den som inledde får nu återuppta sitt berättande i tre minuter, de som lyssnar får i uppgift att lyssna intresserat, men ej tala. Genom sitt kroppsspråk skall de visa stort intresse för den andres historia. Koppla tillbaka igen - hur kändes det att få det här bemötandet?

  7. Rollerna byts igen. Den lyssnande halvan av gruppen skall nu lyssna intresserat till historien samt genom öppna frågor visa ett stort intresse för ämnet. Samtalet genomförs i tre minuter. Koppla tillbaka och låt de som berättade få tala om hur det kändes.

Återkoppla hela övningen, lärde man sig något nytt? Reflektera kring bemötande och beteende, kroppsspråk, ögonkontakt, att bli sedd, lyssnad på, tas på allvar, bli trodd, bekräftad, att få någons uppmärksamhet och så vidare. Ett viktigt verktyg i den här processen är frågor! (Istället för påståenden) Det är genom frågor som man får kontakt med andra. De finns tre principer för att andra ska öppna sig och berätta: be om lov att ställa frågor, själv vara öppen och att vid behov förklara sina frågor. Finns dessutom ett vänligt intresse i kroppsspråk, tonfall och ögon får man ett möte med en givande dialog som fördjupar relationen.


Commentaires


bottom of page