top of page

Kompassen

Uppdaterat: 17 maj 2019

Utvecklad av leg.psykolog Ulla Risling


En metod för att arbeta fram en enkel individuell strategi för att nå sina mål, sin vision. Med bilden av en kompass som hjälp strukturerar man sina tankar. Man börjar med att formulera sin vision, identifierar sedan hinder och formulerar strategier för att nå visionen.Använd bilden av kompassen och skriv svar under varje väderstreck.


V - Vision. Hur skulle jag vilja att det var? Drömläget!


N - Nuläge. Hur ser det ut nu? + och -


Ö - Hinder att överbrygga. Vilka hinder finns? Lista!


S - Styrkor/resurser som jag har


Gå sedan vidare:

1. Vilket är det första steget som du vill ta för att nå din vision?


2. Vad behöver du hjälp med? Vilka kan hjälpa dig?


3. Vilka styrkor har du som kan vara till hjälp för dig?
Om man gör detta i grupp så kan arbetsgången se ut så här:


Steg 1: Deltagarna fyller i papperet individuellt och svara på frågorna.


Steg 2: Deltagarna delas in i par och får presentera sin kompass för sin partner och ge varann feedback.

Comments


bottom of page