top of page

Mingel för att finna gemensamma nämnare

En aktiv metod för skapa gruppkänsla och att visa att vi ofta har fler likheter än olikheter. Passar särskilt bra som start på en längre sammankomst.


Inled med att be alla deltagare att resa sig och kliva fram på golvet.


1. Dela ut ett anteckningblock/några papper till varje deltagare

2. Be deltagarna att snabbt hitta en partner

3. Instruera deltagarna att skriva ner personens namn på första sidan

4. De ska nu komma på så många likheter som möjligt, och punkta ner vad de fann gemensamt - berätta att de bara har några minuter på sig och att du bryter efter en stund

5. Ta omedelbart tiden på 2-3 minuter

6. Ge slutsignal - tiden är ute!

7. Be deltagarna att vända blad och snabbt finna en ny partner och göra samma övning en gång till

9. Be deltagarna att finna en ny partner igen

10. Upprepa ytterligare en gång


Samla gärna upp i storgrupp. Vilka likheter hittade ni? Var det lätt/svårt? Fann några något oväntat?コメント


bottom of page