top of page

Namn på tid

Uppdaterat: 11 juni 2018


Namnlek där utgångsläget är att alla deltagarna står i en ring. Varje deltagare ska nu säga sitt namn i tur och ordning. Därefter tar den som leder ett steg in i ringen och säger namnet på en annan av deltagarna, som då i sin tur tar ett steg in i ringen och säger namnet på en annan person, som får ta ett kliv in i ringen och säga namnet på ytterligare en person. Fortsätt så tills alla personer finns i den inre ringen.


Nu bryter ni denna och tar plats i den yttre ringen igen. Alla vet nu hur övningen går till. Utmaningen nu är att göra övningen en gång till så snabbt som möjligt. Ledaren börjar från början, tar ett steg in och säger ett namn. Samtidigt med detta tar ledaren tiden. När alla finns i den inre ringen igen, berättar du hur lång tid det tagit och utmanar deltagarna att förbättra tiden.


Övningen kan upprepas flera gånger, beroende på tid och lust. Den passar utmärkt både som en presentationsövning och som en energizer när man behöver bryta av en annan aktivitet med något annorlunda.

Comments


bottom of page