Om konsten att vandra på livets stig...

Uppdaterat: 22 mars 2018

 

"Vi får gå på känn. Jag har ändå aldrig trott på kompasser. Det bara förstör ens naturliga känsla för väderstrecken.”


Snusmumriken (i Tove Janssons Kometen kommer)