top of page

På en skala….

Uppdaterat: 7 juni 2018

Under en utbildning eller en mötesdag är det bra med variation. Att bli sittande för lång tid mår ingen bra av! Gör en aktiv övning istället, kopplat till det tema ni har för sammankomsten.


Exempel:

När jag utbildar i mötesteknik brukar jag be deltagarna att tänka på ett möte de varit på, nyligen eller länge sen, det spelar ingen roll.

När alla har ett specifikt möte i tanken ber jag dem att utvärdera det mötet. Hur bra var det, på en skala från 1 - 10? Betyg 1 innebär att mötet inte var bra, det gjorde nästan saker och ting värre! Betyg 10 innebär att mötet var mycket bra, ett riktigt toppenmöte! De ska kunna motivera sitt betyg.

När också det är gjort så ber jag dem att ställa sig upp, och placera sig längs en tänkt skala i rummet, längs en lång vägg till exempel.

När deltagarna ställt upp sig på "skalan" delar du in dem i mindre grupper. De som står bredvid varann, och har gett ungefär samma betyg till sitt möte, får dela erfarenheter med varandra.

Avslutningen på övningen kan vara olika. Antingen bryter du efter en stund och ni samtalar i storgrupp om erfarenheterna. Eller så får de fortsätta att jobba i mindre grupper, genom att skriva på blädderblad. Till exempel "Inför ett möte: vad behöver du tänka på för att mötet ska bli så bra som möjligt?". Eller att de som varit på ett dåligt möte får skriva ner hur det hade kunnat förbättras, och de som varit på ett bra möte får skriva ner vilka framgångsfaktorer mötet hade. De som ställt sig i mitten av skala kan få summera i plus och minus, vad var bra och vad kunde göras bättre.Comments


bottom of page