top of page

Packa väskanDenna simulationsövning försöker visa vad den individuella flyktingen får gå igenom vid flykt. Att själv tänka sig in i situationen kan vara ett viktigt steg i empatin för flyktingar i världen.


Instruktion

Vi ska tänka oss in i följande situation: Norge har invaderat Sverige och du har en halvtimme på dig att samla ihop din familj och dina närmaste vänner, packa och sticka iväg. Om du stannar, blir du förmodligen dödad. Ge sedan instruktioner steg för steg.


Skriv ner namnen på de familjemedlemmar och vänner som du vill ta med dig på flykten. Du får bara 3 minuter på dig. Det är bråttom!

Skriv därefter ner de saker på en lista som du vill ta med dig. Tid: 2 minuter.

Du får nu reda på att lastbilen, som ni ska åka iväg med, har gått sönder. Istället måste ni fly i en vanlig personbil.

Personbilen kan bara ta 5 passagerare inklusive dig själv. Stryk över de namn på personlistan som inte får plats i bilen!

Allt bagage får inte plats i personbilen! Du får bara ta med dig 4 saker. Stryk över de saker du inte får ta med dig!Om gruppen är stor dela gärna in i mindre grupper, vilket underlättar diskussion, och att fler kommer till tals. Det kan dessutom vara känsligt för vissa vad man tagit med sig.


Vilka personer finns på din lista? Varför?

Vilka saker vill du ta med dig? Varför?


Samtal

- Hur kändes det att göra övningen?

- Hur reagerar vi när förutsättningar och regler förändras?

- Hur känns det att välja bort några nära och kära?

- Kan det vara så här i verkligheten?


Summera

Människor väljer inte flykten. Flykten väljer dem. De flesta som tvingas fly måste bryta upp med kort varsel och lämna kvar det mesta. Därför måste mottagarlandet bemöta flyktingarna med allra största respekt och förståelse.


Beskrivning hämtat från Amnesty

Comments


bottom of page