top of page

Piltavlan - utvärdering

Uppdaterat: 1 juni 2018För en tid sen provade jag en ny typ av utvärdering. Istället för att gruppen skulle svara på frågor i ett formulär så fick de själva rita upp en piltavla på ett papper, dela den i fyra delar, och sedan skatta dessa delar genom att rita in "träffar" på tavlan. Till exempel: Hur mycket inspiration gav dagen? Lite eller mycket? Ju närmare mitten av piltavlan desto högre poäng.

Utvärderingen föll väl ut så till vida att den goda stämningen och höga energin behölls. Utvärderingen var ju riktigt roligt att göra! Jag insåg dock när jag samlat in dem att det inte var så smart att låta gruppen själv rita sina piltavlor… Jag tror ni förstår varför när ni tittar på bilden…Nästa gång ska jag dela ut färdiga bilder av piltavlor - för att underlätta för mig själv när det är dags att sammanställa utvärderingen.


Frågorna kan varieras:

Du bestämmer hur många frågor deltagarna ska svaras på - gör då bara fler tårtbitar av piltavlan - och vilka frågor det ska vara. Om jag haft en utbildning istället för teambuilding kunde mina frågor varit: Hur väl har vi uppfyllt syftet? Har vi nått målet med kursen? Kursledarens insats? Helhetsbetyg på kursen osv.


Lämna plats för kommentarer:

Antingen vid varje fråga eller en kommentar längst ner på pappret.


Gör utvärderingen som en gruppuppgift:

Rita en stor piltavla på blädderblock eller tavla, låt alla deltagare gå fram och rita in sina "träffar"/skattningar.


Stäm av mitt under en process:

Den här metoden kan också användas för att göra en avstämning mitt under en process - för att få en indikation på om något ska ändras i upplägget.

Comments


bottom of page