top of page

Problemlösande "love bombing"

Uppdaterat: 22 mars 2018


Syftet med den här övningen är att med hjälp av de andra deltagarna i gruppen/teamet få massor av nya idéer för att lösa ett problem.


Gör så här:

En person i taget är i fokus och får berätta om ett problem som hen vill ha hjälp med.

De andra deltagarna ska sedan ”bombardera” personen med idéer på hur problemet skulle kunna lösas. Inga negativa förslag är tillåtna, alla idéer måste vara positiva och lösningsinriktade och mer eller mindre realistiska. Personen som är i fokus ska bara lyssna, anteckna och fråga för att få förtydliganden. Alla förslag ska tas emot med ett öppet sinne, huvudpersonen ska inte argumentera eller motbevisa eller ge uttryck för att förslagen inte skulle vara bra.


Metoden har vissa likheter med Reflekterande team, men har ett enklare upplägg och kanske därför passar bättre i vissa grupper.


Comments


bottom of page