top of page

Räkna kvinnor och män på bild den 8 mars

Uppdaterat: 22 mars 2018


I samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars sätter de flesta medier stort fokus på kvinnofrågor. Det ger ett unikt tillfälle att lyfta genusfrågor i skolan.


Diskutera

Låt eleverna diskutera sig fram till en hypotes om vilka eleverna tror förekommer mest på tidningens bilder

- den 8:e mars

- en helt vanlig dag

Män/pojkar, kvinnor/flickor eller ungefär lika många av varje?


Undersök

Dela in klassen i två grupper. Låt den ena gruppen granska tidningar från den 8 mars.

Den andra gruppen gör samma sak med tidningar från ett helt annat datum.

Klipp ut redaktionella bilder för sig och reklambilder för sig.

Tips: Använd två tidningar av samma datum. Fördela sidorna mellan eleverna och se till att några klipper från sidor med udda sidnummer och några från jämna, så att alla bilder säkert kommer med i räkningen.

Sortera bilderna i tre högar:

- Bilder med bara män

- Bilder med bara kvinnor

- Bilder med både män och kvinnor


Diskutera och analysera

Presentera gärna resultatet i diagramform. Jämför med elevernas hypotes.

Är det någon skillnad? Är det fler, färre eller lika många kvinnor som män i tidningen den 8:e mars jämfört med en vanlig dag?


Ska det vara någon skillnad på antalet bilder på kvinnor i medier just den 8 mars?

Varför? Varför inte?


Diskutera tänkbara orsaker till utfallet och fortsätt sedan att diskutera:


Bör det vara lika många män som kvinnor på bild i tidningen?

Varför? Varför inte?


Vem har störst ansvar för att genusfrågor lyfts i samhället?

Kvinnor eller män? Varför?

Medier eller politiker? Varför?

Lärare eller föräldrar? Varför?

Forskare eller reklammakare? Varför?


Övningen/lektionen lånad från sajten: Mediekompass

bottom of page