top of page

Räkneövning

Uppdaterat: 22 mars 2018


Be deltagarna ställa sig i en ring med axlarna mot varandra. Förklara att de ska få vara med om en avancerad matematisk övning (vilket kan skapa en del oro och kommentarer i gruppen, i alla fall en förväntan...) Gå därefter igenom reglerna:

  • Gruppen ska gemensamt räkna till 20 genom att någon person säger "ett", någon annan säger "två" osv. upp till 20.

  • Personer som står bredvid sen som sa en siffra får inte säga nästa.

  • Om det blir fel eller om man säger samma siffra samtidigt måste alla applådera och börja om från början.

  • Under tiden man räknar får man inte säga något annat utan stå tyst och titta ned i backen.

Det är väldigt sällan som gruppen kommer att klara av att räkna hela vägen till 20. Det är inte heller syftet, utan tanken är man dels ska skapa ett gemensamt fokus (genom en gemensam uppgift) samt förmedla en tillåtande attityd till att göra fel (genom att applådera när det blir fel). Håll inte på för länge med denna utan låt gruppen försöka 5-6 gånger.


Här finns en beskrivning av hur man kan använda denna metod för att få fokus i en skolklass.

Kommentare


bottom of page