top of page

Själva livets längtan

Dina barn tillhör dig inte

de är söner och döttrar av själva livets längtan

De kommer genom dig, men inte från dig

och fastän de är hos dig tillhör de dig inte.


Du kan ge dem din kärlek, men inte

dina tankar, ty de har egna tankar.


Du kan hysa deras kroppar, men inte

deras själar, ty deras själar befinner sig i

morgondagens land, som du inte

kan besöka, inte ens i dina drömmar.


Du kan sträva efter att likna dem

men försök inte att göra dem lika dig själv


Ty livet går inte tillbaks

och dröjer inte vid igår.


Khalil GibransComentários


bottom of page