top of page

Självporträtt med feedback

Uppdaterat: 29 maj 2018

Det här är en övning som både kan inleda och avsluta en aktivitet, exempelvis en utbildning.


Individuellt:

  1. Alla ritar ett porträtt av sig själv med "fel" hand. Detta för att alla ska ha lika "svårt", annars finns det risk att en del säger att de inte kan rita. Skulle detta ändå hända så är det tillåtet att göra en streckgubbe!

  2. Gör ett plus-tecken i vänster hörn av pappret och skriv en positiv egenskap som du kommer att tillföra gruppen. Exempelvis: glatt humör, humor, vågar säga vad jag tycker, är påhittig, kreativ, hjälpsam, bra på att lyssna...

  3. Gör ett minus-tecken i höger hörn och skriv dit ett personligt utvecklingsområdet, något man behöver jobba på. Exempelvis: våga prata mer i grupp, tänka först och prata sen, lyssna på andra, komma i tid...Presentation i gruppen: När alla är klara sätterni upp alla porträtt på väggen. Sen står ni tillsammans hela gruppen medan en i taget presenterar sig utifrån sitt porträtt. Porträtten kan sedan med fördel sitta kvar uppe på väggen, så länge gruppen är en grupp.
Vid avslutning av aktiviteten kan ni ta ner alla porträtten och använda dem i en slutövning: Placera deltagarna på stolar i en ring, alla får sitt porträtt i handen. Därefter skall alla skicka sitt porträtt ett steg till vänster - vilket innebär att alla då får en annans porträtt i sin hand. Uppgiften är nu att skriva en positiv feedback till denna person på pappret! Eller en egenskap som man tycker att personen har. Eller en hälsning. Ex. Snäll, omtänksam, kreativ, rolig, du har inspirerat mig!, jag vet att du kommer att lyckas, och så vidare...


Intressant: När vi utmanar oss själva med att rita med "fel" hand utmanar och överraskar vi hjärnan. Det är bra träning för hjärnan och skapar nya kopplingar mellan hjärnhalvorna.

Comments


bottom of page