top of page

Sjung med tändsticka i munnen!Dela ut en tändsticka till alla i sällskapet. Be dem bryta av svavlet. Se nu till att alla kan sången "Jag fångade en räv idag" Be nu alla gapa och sätta in tändstickan lodrätt mellan tänderna så att munnen inte går att stänga. Nu sjunger alla allsång igen med dig som dirigent. Det blir mycket skratt och trams!

bottom of page