top of page

Som man sår får man skörda

Uppdaterat: 26 apr. 2018


På bergsluttningen sitter en gammal man och pratar med sitt barnbarn. De har fin utsikt över dalen och den lilla byn där nere. En bra bit ovanför dem ligger nästa by.

Uppför sluttningen kommer en ensam vandrare som ibland stannar för att vila sig. När han kommer fram till mannen och hans barnbarn tar han en paus och sätter sig ner. "Jag är på väg till byn där uppe, hur är människorna där" frågar vandraren.


"Hur var människorna i byn nere i dalen" frågar då den gamle tillbaka. "De var avvisande, sura och argsinta" säger vandraren. "De i nästa by är samma slags människor" säger den gamle. Den lilla pojken tittar på medan vandraren tar sin stav och vandrar vidare mot byn där uppe.


Efter ett tag kommer ännu en vandrare till pojken och hans morfar. Även han slår sig ner och vilar en stund. "Jag är på väg till byn där uppe och undrar hur människorna är där" säger han.


Den gamle mannen frågar så hur människorna var i byn han kom ifrån och får svaret: "De var vänliga, tillmötesgående och glada" svarar vandraren. "I byn du kommer till är människorna samma slags folk" blir svaret från morfadern.


När mannen gått vidare frågar så den lilla pojken hur morfadern kan ge så olika svar till de båda vandrarna.


"Som man sår får man skörda" säger den gamle mannen och ler.


På samma tema hittade jag den här texten på internet:


Ge världen det bästa du äger, så får du det bästa i gengäld. I viss mån och vid vissa tillfällen skördar man som man sår. Om jag visar respekt för andra, vinner jag deras respekt. Om jag visar kärlek, får jag tiofalt igen. Om jag bemöter andra vänligt, underlättar det mitt förhållande till dem. Av våra medmänniskor får vi det vi ger dem, om än inte just nu och just här. Jag kan vara övertygad om att om jag gör en ansträngning för deras skull, passerar det inte oförmärkt. Min fodran står i proportion till vad jag själv har givit. Hur hänförande är det inte att veta att jag kan frammana ett kärleksfullt bemötande genom att själv bemöta mina medmänniskor med kärlek! Jag har en avsevärd makt över ebb och flod i livet. I varje ögonblick har jag makt över mitt eget beteende. Därför behöver jag aldrig överraskas av livets villkor. Som man sår får man skörda. Jag ska utnyttja alla tillfällen att vara vänlig och glädjas åt gensvaret.


(Båda texterna förekommer i flera varianter på nätet - har du information om författare, bakgrund och upphov så lämna gärna en kommentar.)

Comments


bottom of page