top of page

Speedo


Det här är en variant på en speedmingelövning som är framtagen för att inleda en värdegrundsdag i skolan. Jag tycker dock att den kan passa precis lika bra med vuxna på en konferens eller i något annat sammanhang där man vill ha en aktiv inledning där alla kommer igång och pratar med varann.


Gör så här: Uppmana alla att ställa sig upp och ta en person i handen, som när två personer hälsar. På så vis har alla delat upp sig två och två. Vid ojämnt antal deltar även ledaren. Därefter ska paren röra sig in mot mitten av rummet så att de bildar två cirklar av deltagare – de i den inre cirkeln har ryggen mot mitten och de i den yttre cirkeln har magen mot mitten. När gruppen har format två cirklar kan de släppa händerna.


Ledaren kommer nu att säga ett samtalsämne, varpå samtalsparen pratar fritt om det tills ledaren bryter genom att höja sin hand i luften. Om ni är en stor grupp kan ledaren behöva klappa i händerna för att få uppmärksamhet. När alla står tysta tar de i den yttre cirkeln ett steg till höger, så att nya samtalspar bildas. Då säger ledaren nästa ämne.


Ledaren kan naturligtvis själv bedöma när samtalet ska brytas, men cirka en minut är lagom beroende på ämne. Syftet med övningen är inte att ha djupgående diskussioner om ämnet, utan att alla ska komma igång och prata.


Följande ämne och ordning används:

  • Vad tycker du bäst om att göra på fritiden?

  • Hur hade du velat bli bemött om du flyttat till ett främmande land?

  • Om du skulle få leva om ditt liv, var skulle du vilja bli född?

  • Vad gör dig riktigt glad?

  • Berätta om en situation då du tycker att det är viktigt att man säger ifrån.

  • Vad tänker du på när du hör ordet ”integration”?

  • Berätta om en förebild som du har.

  • Nämn en sak du inte tycker om med Sverige

  • Nämn en sak du tycker om med Sverige

  • Om du hade kunnat ett till språk flytande, vilket hade du valt då?

Comments


bottom of page