top of page

Spelregler med berättelse

Uppdaterat: 11 juni 2018

För grupper som ska jobba tillsammans under en längre tid är det alltid bra att ta fram spelregler. Det ger goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö när ni är överens om vad som gäller för gruppen. Jobbar du med ungdomar kan du med fördel använda dig av ett pedagogiskt grepp och först illustrera med en berättelse. På så vis skapas fokus och du får tag i viljan hos ungdomarna att ha gemensamma spelregler.


1) Börja med att läsa berättelsen:


Ungdomarna på den öde ön

En grupp ungdomar är med om en olycka till havs men lyckas rädda sig i land på en ö. Ungdomarna får med sig mat och dryck från den förlista båten, men upptäckter snart att de är ensamma på ön. Efter ett antal dagar föreslår några i gruppen att de måste försöka komma överens om några regler, bland annat för hur matlagningen ska läggas upp, elden skötas och lägret vaktas på nätterna.  


2. Ställ sedan några frågor till gruppen (frågorna kan också skrivas på tavlan):

- Vilka råd skulle ni ge ungdomarna på den öde ön?

- Hur ska de komma överens?

- Skulle de klara sig lika bra utan regler, eller vinner de faktiskt på att komma överens om några regler?

- Hur skulle ni tänka om ni var med på ön?


Be ungdomarna att först fundera själva några minuter, avsluta sedan med att släppa ordet fritt en stund. Troligen kommer det nu fram bra argument för att ta fram gemensamma spelregler. Berätta sedan att även om de nu inte råkar vara en grupp ungdomar på en öde ö, så är tanken nu att ta fram egna gemensamma spelregler.


3. Dela in deltagarna i grupper om två eller tre personer och låt dom jobba med följande frågor:

  • Hur vill vi ha det i vår grupp?

  • Hur vill vi bemöta varandra?

  • Vilka grundregler behövs?


4. Paren/smågrupperna redovisar sedan sina förslag för hela gruppen.


5. Diskutera i storgrupp och väljer ut de regler som alla kan ställa sig bakom. Det är bra om du som ledare fyller på med punkter som kan behöva tydliggöras om de inte kommer upp automatiskt. Till exempel att komma överens kring tider, hur man gör med mobiltelefoner, vilka dialogregler som ska gälla och så vidare.

Tips: När ni sätter upp gruppregler tillsammans kan det vara bra att formulera hur ni vill att klimatet ska vara istället för hur ni inte vill att klimatet ska vara. Exempel: "Alla får tala till punkt" Istället för: "Vi avbryter inte varandra".


6. Renskriv de gemensamma spelreglerna och se till att alla i gruppen får sitt eget exemplar. Sätt eventuellt även upp på väggen.Yorumlar


bottom of page